• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Gebrek aan sociale huurwoningen

INVLOED MOET KOMEN VAN HUURDERSORGANISATIEstempotlood

Er zijn nu 331.000 woningen te weinig (Trouw, 9 september 2020). Dit rekent de Rabobank ons voor in een van de laatste rapporten. Professor Peter Boelhouwer bevestigt dit aantal. We kunnen daarom zeker spreken van een echte woningcrisis. De productie houdt de vraag niet bij, dus het tekort loopt alleen maar op. Vorig jaar groeide het aantal huishoudens met 90.000, bouwproductie was 80.000 woningen en er werden er 10.000 gesloopt; ergo weer een oplopend tekort van 20.000 woningen.

De oplossing moet worden gevonden bij de politiek. HV InterWhere zal in de komende tijd tot aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer (17 maart 2021) in samenwerking met de Woonbond en vele grote huurdersorganisaties in Nederland, de politieke partijen volgen en zien welke partijen c.q. coalitie naar onze verwachtingen de meest gunstige is voor huurders. Na 3 kabinetten Rutte die geleid hebben tot armoede bij huurders en een (sociale)woningcrisis. Natuurlijk geven wij, als onafhankelijke organisaties, géén stemadvies, maar wijzen we u er wel op zorgvuldig met uw stem (als huurder) om te gaan en zeker naar de stembus te gaan.

Waar staan de huurdersorganisaties voor?

 

  • Afschaffing verhuurderheffing, verlaging WOZ tarieven, vennootschapsbelasting en ATAD (deze combinatie zorgt voor een huurverhoging van ca. € 840,= per jaar; zie hiervoor een eerder artikel op onze website)
  • Versnelde realisatie nieuwbouw sociale huurwoningen
  • Verduurzamen van bestaande bouw
  • Bouwen voor zorg en welzijn.

Huurders gaan druk uitoefenen op de politiek en vervolgens op hun corporaties zodat er, naar verwachting, een positiever woonlastenplaatje voor de huurders in het verschiet ligt.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.