• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

D66 bracht als #1 verkiezingsprogramma naar buiten

JE LIGT DAN OOK ALS EERSTE OP DE SNIJTAFELd66

Minister Kajsa Ollongren (D66) is al weer bijna 4 jaar minister van wonen. Zeer tot tevredenheid van coalitiegenoot VVD omdat het programma dat uitgevoerd wordt prima aansluit bij de neo-liberale gedachten van deze VVD. We mogen natuurlijk de overige coalitiegenoten niet vrij praten want “die stonden er bij en keken er naar”. Zij zullen van goede huizen moeten komen om een kans te maken bij de huurders voor een volgende regeer termijn. Let wel: huurders vertegenwoordigen ca 40% van het electoraat.

ollongren

HV InterWhere heeft in een eerder artikel op deze site aangegeven de landelijke politiek de komende maanden nauwlettend te volgen zodat de huurders zich rustig kunnen gaan beraden hoe hun “stem” op 17 maart 2021 een vakje rood doet kleuren. Welke partij of welke coalitie is in de komende 4 jaar voor ons als huurder, de meest gunstige optie.

We kunnen nu al de voorstellen van D66 onder de loep nemen. Wat er over volkshuisvesting wordt geschreven is niet het enige onderwerp waar we op willen letten, maar alles wat te maken heeft met woonlasten willen we zoveel mogelijk mee laten wegen. Zo zegt D66 nu: om de zorgkosten beter betaalbaar te houden moeten premie (en eigen bijdrage?) omhoog en de zorgtoeslag vervallen. Dit zal zeker de minst draagkrachtigen in Nederland verder richting armoede leiden. Over nieuwbouw was er (op het eerste gezicht) goed nieuws, want D66 wil 1 miljoen nieuwe woningen gaan bouwen. Echter hier gaat hier over een periode tot 2035.

Narekenend wordt dit een bouwproductie vermindering van 67.000 per jaar (volgens Cody Hochstebach) ten opzichte van de huidige productie. Niet indrukwekkend dus. Wel wordt voorgesteld de afdracht van de verhuurderheffing te halveren; dit levert o.i te weinig investeringscapaciteit op om de huren betaalbaar te houden, onvoldoende nieuwbouw en verduurzaming te realiseren. In het conceptprogramma wordt nergens gesproken over het terugdringen van de wachtlijsten, domweg omdat er geen bouwproductie wordt gerealiseerd. Nog opvallender is dat iemand die net boven de inkomensgrens verdient, marktconforme huur gaat betalen.
Voorliggend concept-programma schiet zeker te kort om huurders nu al te kunnen adviseren deze partij in hun stemoverweging mee te nemen.

Kijk regelmatig op website van HV InterWhere omdat we u zo goed mogelijk willen blijven informeren. Lokale problemen blijven we zeker ook benoemen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.