• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Geen partijvertegenwoordiging in Purmerend

GEMEENTERAAD MOET HET DOEN ZONDER SP1920px Socialistische Partij SP Logo

Natuurlijk gaat het bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 over de
“landelijke politiek”. Het is dus zaak die partijen te volgen die daar van belang zijn en invloed kunnen uitoefenen op de belangen van de huurders. Toch moeten we de lokale politiek niet onderschatten omdat deze zeker hun landelijke broeders kunnen informeren waar zij in Purmerend tegen aan lopen bij het uitvoeren van het lokale partijprogramma. Teveel klachten van onze huurders aan hun adres kan zeker invloed gaan uitoefenen op het landelijke vlak. De SP ondervindt zeker een nadeel dat ze als partij niet meer vertegenwoordigd zijn in de Raad van Purmerend. Als gevolg van een paar afsplitsingen in deze partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (binnen gekomen met 3 zetels) heeft de SP geen één raadslid meer over.

Deze partij is landelijk doorgaans wel op de hand van de huurders. Ook nu komen we weer goede passages tegen in het conceptprogramma zoals geen huurverhoging boven de inflatie en verhuurderheffing wordt omgezet in een investeringsplicht, waardoor meer woningen kunnen worden gebouwd en huren worden aangepast. Ook is deze partij voor de herinvoering van de verenigingsstructuur bij woningcorporaties waardoor huurders meer zeggenschap krijgen en de uitspraken van de huurcommissie wil deze partij steeds zien gepubliceerd. Mooi dat er gekozen wordt voor het laten vervallen van de eigenbijdrage in de zorg en de komst van een Nationaal Zorgfonds (dus geen marktwerking in de zorg meer) als hiervoor genoeg steun zal zijn in een toekomstige coalitie.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.