• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

O Nederland, let op u saeck

Oudnederlands lied nu van toepassing op huurders??vvd

saeck

De dichter uit 1576 wist niet dat hij een waarschuwing ging schrijven voor huurders in 2020. Florimond (zoals deze dichter heet) zegt dat zij uiterst waakzaam moeten zijn bij het kiezen van een nieuwe volksvertegenwoordiging en zich niet moeten laten slachten zoals de afgelopen 12 jaar met een leidende partij die minder de belangen van “het volk” voor ogen hield maar meer was gefocust op verkleining van de sociale huursector. Het is daarom noodzakelijk dat de Woonbond in samenwerking met huurdersorganisaties een campagne start met het doel huurders duidelijk te maken niet onbezonnen het stemhokje in te gaan maar zich serieus af te vragen: “op welke politieke partij moet ik stemmen om niet nog verder in de armoede gedrukt te worden?” Want dat is wat helaas wel gebeurd is; een kwart van de huurders kan niet rondkomen.

VVD zorgde er voor dat het aantal sociale huurwoningen drastisch is afgenomen. Nederland was 100 jaar geleden Europees aanvoerder op het gebied van de (sociale) volkshuisvesting; nu vechten we om niet op de laatste plaats te belanden. Werpen we een blik in het concept verkiezingsprogramma 2021van de VVD dan zien we dat deze partij zelfs een verhoging van de verhuurderheffing voorstaat, terwijl we er op blijven hameren deze belastingvorm voor de huurders van een sociale huurwoning, van tafel te krijgen. Volgens de VVD zijn sociale huurwoningen alleen bestemd voor mensen die ze echt nodig hebben (waar komen de enorme wachtlijsten dan vandaan?) en als klap op de vuurpijl: “Scheefwoners pakken we aan. Hiermee verkorten we de wachtlijsten”. 

Huurdersorganisaties zijn het hiermee oneens en gunnen de zittende huurder een woonzekerheid; bij aanvang van de huur wordt er een inkomenscheck gedaan en daarna heeft de huurder vrijheid om zijn woon carrière zelf in te richten. Dat de VVD de WOZ heeft laten meetellen in het WWS systeem, heeft mede de huren fors doen stijgen. Opvallend vaak waren uitspraken van de woordvoerder Wonen in de Tweede Kamer in strijd met de inzichten van Woonbond, Aedes en huurdersorganisaties. Weinig vertrouwen dus in een volgende periode Rutte.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.