• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

HV InterWhere politiek onafhankelijk

In elk opzicht van de politiek afhankelijkDr. C. Hochstenbach

Of de huurdersvereniging nou in gesprek is met de corporatie, de gemeente of zelfs met de Woonbond, altijd komt weer de politiek om de hoek kijken. Daarom is het van belang dat InterWhere en haar leden goed op de hoogte zijn van de ideeën van de politieke partijen in Nederland. Een belangrijke periode breekt aan want over nog geen half jaar moeten we onze stem geven aan een partij die toezegt de huurders de komende kabinetsperiode te beschermen tegen het verder in het moeras van de armoede duwen. Huurders zijn de dupe van het beleid van drie kabinetten Rutte: steeds meer inkomen naar wonen. Het CBS toont aan dat huurders van een sociale huurwoning inmiddels ruim 38% van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn. Zeno Winkels,directeur van de Woonbond gaf een duidelijk beeld van de huidige situatie in het AD. 

Dr. Cody Hochstenbach (stadsgeograaf, afgebeeld) is geroutineerd in het duidelijk analyseren van het politieke landschap. Hij zegt over de partijen die hun conceptprogramma al  hebben geopenbaard, het volgende: “Langzaam druppelen de partijprogramma’s voor de komende landelijke verkiezingen binnen. De afgelopen weken presenteerden de D66, GroenLinks en SP hun plannen. De andere partijen zullen niet lang op zich laten wachten. De programma's die er nu liggen, tonen ruimschoots aandacht voor wonen. De partijen zijn het er over eens dat er weer een minister van Wonen moet komen die de regie neemt. 

GroenLinks en SP kiezen bovendien nadrukkelijk voor het omarmen van, en investeren in de sociale volkshuisvesting, en ook de D66 zegt woningcorporaties meer financiële ruimte te willen geven om betaalbare
woningen te bouwen. Van de PvdA valt te verwachten dat zij in haar (nog niet gepubliceerde) verkiezingsprogramma eveneens vol zal inzetten op volkshuisvesting”. Een Duitse socioloog heeft de moeite genomen om ruim 1800 partijprogramma’s uit diverse landen te bestuderen, maar als Hochstenbach dit doet van de Nederlandse programma’s over de laatste jaren, komt zijn analyse er op neer dat: “...het linkse politieke partijen vaak ontbreekt aan een duidelijk eigen verhaal over wonen. Veel te vaak zijn zij meegegaan met rechtse woonpolitiek. Dan juichten zij bijvoorbeeld belastingverhogingen voor woningcorporaties (de verhuurderheffing) toe, of stimuleerden zij de uitverkoop van sociale woningbouw in de grote steden waar zij aan de macht zijn. Tegelijkertijd blijven allerlei onterechte voordelen voor de koopwoningmarkt in stand. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek. Er is daarom wat mij betreft behoefte aan linkse partijen die met deze recente geschiedenis durven te breken en kiezen voor een ambitieus en inspirerend verhaal over de volkshuisvesting. Zij kunnen putten uit de rijke Nederlandse volkshuisvestingstraditie. In de aanloop naar de komende landelijke verkiezingen lijken de linkse partijen nu tegemoet te komen aan deze oproep. Na jaren van desinvestering willen zij weer investeren in een brede sociale huursector die ook voor middeninkomens bedoeld is”.

Bron RTLNieuws en Regio Purmerend

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.