• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Terugkeer Ministerie van VROM

Huurders geven hun voorkeur al aanwegmetdewooncrisis

De letters VROM staan voor: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Huurders willen dus weer een echt ministerie waar de woningzaken specifiek worden behandeld. Dus geen onderdeel van een ministerie dat “wonen er even bij doet”. Sociale huurwoningen moeten niet gezien worden als een marktonderdeel; geliberaliseerde huurwoningen kunnen beter volgens de richtlijnen van de sociale huur worden behandeld want de huurders van deze woningen zijn nu overgelaten aan de willekeur van de verhuurder.

Er gaan stemmen op dat de drie “linkse” partijen een eenheid moeten vormen in het samenstellen van een nieuw kabinet. Toevallig alle drie oppositiepartijen; dan is het natuurlijk altijd iets gemakkelijker om royaal over te komen, hoewel één van hen de uitvinder is van de verhuurderheffing.

In de praktijk blijkt een regering die volledig steunt op links niet altijd zaligmakend. Een kabinet van “rechtse signatuur” zitten we natuurlijk ook niet op te wachten want dan krijgen we de marktwerking van Rutte weer terug met financiële cadeautjes aan de old boys vriendenkring. Geen huurder stemt in maart op de VVD omdat men niet nog dieper in de armoede wil worden gedrukt. Een middenpartij als het CDA heeft een programma waar veel huurders zich in kunnen vinden. Hierin wordt duidelijk afstand genomen van de huidige marktwerking. Meer oog voor de huurders en het aanscherpen van hun rechten bij o.a. het overleg met de corporatie over de huurprijzen; dus meer invloed op het beperken van de woonlasten. Dit geeft zeker mogelijkheden bij afschaffing van de verhuurderheffing.

Huurdersorganisaties, er gaat weer veel van u gevraagd worden. Zorg voor goede adviseurs.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.