• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Het sprookje: "Tijdelijke huurcontracten”

Een nieuw Nederlands tranendalAfbeelding1

Er was eens een minister Blok, VVD minister uit de kabinetten Rutte, die voordat hij stelde dat het ministerie van VROM door zijn toedoen overbodig was geworden, een wet (duurstroming huurmarkt 2016) indiende waardoor tijdelijk huurcontracten mogelijk werden gemaakt. “Heeft veel voordelen” volgens deze bewindsman, “bevordert ook de doorstroming en schept ruimte bij de sociale huursector”. Bizarre voorstelling van zaken want deze contracten hebben de positie van huurders enorm verslechterd en forse huurverhogingen in de hand gewerkt. De Groene Amsterdammer en Trouw hebben samen met onderzoeksinstellingen landelijk steekproeven genomen en informatie ingewonnen bij belangrijke particulier verhuurders en verhuurmakelaars.

Hieruit kwamen schrikbarende resultaten die zelf door onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving deden schrikken. Tijdelijke contracten zijn er voor de huisjesmelkers, niet voor de huurders. Door de minister werd toegezegd dat de flexcontracten een uitzondering zouden zijn en niet de norm (daar hebben hij en zijn opvolger zich niet aan kunnen houden). Zelfs zou er jaarlijks een monitoring worden uitgevoerd. Maar omdat de cijfers van deze monitor door het CBS (naar eigen zeggen) niet betrouwbaar zijn, is zelfs de rapportage voor 2019 afgeblazen. Uit de onderzoeken en persoonlijke gesprekken van de journalisten is gebleken dat inmiddels ruim 46% van de aangeboden particuliere huurwoningen op bv. Pararius als “tijdelijk” worden aangemerkt. We mogen wel stellen dat Blok een verkeerde voorstelling aan de Kamerleden heeft gegeven. Omdat de VVD coalitieleider is, stemmen de coalitiepartijen slaafs mee. Ook wanneer inmiddels Kamerlid Koerhuis voorstelt de tijdelijke huurcontracten niet 2 maar 3 jaar geldend te verklaren. Een ander Kamerlid verklaart desgevraagd dat een jaar langer huisuitzetting of verplicht vertrekken in deze coronatijd de moeite waard is. Een huurcontract moet helemaal niet “tijdelijk” zijn dan doet zich het probleem van huisuitzetting of verplicht vertrekken helemaal niet voor. Minister Blok zat ook verkeerd met zijn opvatting dat tijdelijke huurcontracten doorstroming zou bevorderen. Tijdelijke contracten hebben geen substantieel woningaanbod  opgeleverd; wel konden de huurprijzen sterker stijgen en verkeert doorstroming vanuit de sociale huur op een historisch dieptepunt. Erger is, dat verhuurders zelf de regels iets kunnen wijzigen door toevoeging van een minimum termijn in het contract op te nemen. De huurder kan dan niet blijven of weggaan wanneer hij wil. Dit is in strijd met de wet die voorschrijft dat een huurder bij een tijdelijk huurcontract altijd tussentijds mag opzeggen. Controle hierop door de wetgever is dan ook zeker op z’n plaats.

Ergo, woningnood lossen we niet op met flex huurcontacten maar met voldoende woningbouw. Onderteken ook online, zoals velen voor u, de petitie gemeente Purmerend.

wegmetwooncrisis

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.