• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Met Camelot geen huurzekerheid

Bedrijf tijdelijke verhuur in opspraakKasteel Camelot, zoals afgebeeld door Gustave Doré

“Camelot” was het legendarische kasteel van koning Arthur (u weet wel, die van de Ronde Tafel). Er doen veel verhalen de ronde over deze koning uit de 6e eeuw; zelfs dat hij geen koning zou zijn maar een Romano-Britse legeraanvoerder; vermeld wordt ook zijn bloedrode zwaard vanwege de vele veldslagen die hij zou hebben geleverd. Iets van deze hoogmoedstrekken vinden we terug bij het huidige antikraak-bureau dat zich ook bezig houdt met leegstands- en vastgoedbeheer.

Onder “leegstand” wordt ook begrepen de tijdelijke verhuur van panden van overheden waarin o.a. studenten kunnen worden gehuisvest (zoals een voormalige brandweerkazerne van de gemeente Rotterdam). Camelot ziet er geen bezwaar in om zelfs in deze periode van coronacrisis huisuitzettingen aan te spannen. Als we de website van de Woonbond er bij halen, zien we zo al 9 schrijnende voorbeelden hoe Camelot te werk gaat: Camelot | woonbond.nl.

Camelot maakt ook gebruik van de rechteloze bruikleenovereenkomsten (antikraak). In Zaanstad moest zelfs de ene groep antikrakers wijken voor thuis- en daklozen en raakten op die manier zelf dakloos. Er wordt ook een voorbeeld genoemd van het verhuren van containerwoningen. In Purmerend worden ca. 200 tijdelijke woningen door de gemeente gebouwd.

Het gaat hier om studio’s van 25 m2 met een kale huur van €500 per maand. InterWhere heeft met de gemeente contact gehad over Camelot en heeft de gemeente gevraagd aandacht te hebben voor de positie van deze Purmerendse huurders.

In december 2020 schreef het NRC een groot artikel over de werkzaamheden van Camelot in Antwerpen, onder de kop: ”Leegstandbeheerder Camelot haalt de top met harteloze verhuur”. Leegstandbeheerder Camelot haalt de top met harteloze verhuur - NRC Begrijpelijk dat er in Nederland inmiddels flinke commotie is ontstaan. Zo heeft de Vereniging van Leegstandbeheerders Nederland het lidmaatschap van Camelot opgeschort. Aedes en de VNG worden geadviseerd hier tegen stelling te nemen en hun leden negatief te adviseren om met Camelot in zee te gaan.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.