• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Stadsverwarming Purmerend

Enquête bij leden HV InterWheredepurmer

Het is niet voor het eerst dat er een onderzoek wordt gedaan naar de tevredenheid over de Purmerendse Stadsverwarming. Het project “Purmerend Aardgasvrij” van de gemeente loopt al een poosje. Dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn (geen gebruik van fossiele brandstoffen meer) is bekend. Dat Purmerend als eerste gemeente zo ver wil zijn, vinden wij natuurlijk overbodig. Ga wel overwogen te werk en geef de inwoners een goede/neutrale voorlichting over de alternatieven voor warmte levering. De gemeente wijst iets te nonchalant de burgers richting Stadsverwarming. Isolatie is nog steeds het belangrijkste middel om minder energie te verbruiken.

Het warmtenet van Purmerend heeft een paar grote nadelen waaronder de Hoge Temperatuur (HT) leidingen. Dit mag vooral niet meer geleverd worden bij nieuwbouw woningen. Stadsverwarming legt nog steeds deze leidingen aan en zelfs naar de Beemster voor nieuwbouw woningen. Sommige geleerden noemen dit een “milieudelict”. Het verlies aan warmte onderweg is zeker 35%; natuurlijk moeten gebruikers dit betalen. Verder laten we de milieu problematiek hier even achterwege omdat het een huurdersvereniging zuiver moet gaan om de “woonlasten” van huurders en natuurlijk alle gebruikers. 

Alle leden van InterWhere hebben de enquête per brief ontvangen maar u kunt ook digitaal reageren op: woonbondonderzoek.nl/interwhere

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is de duurste warmte leverancier.

Zie hiervoor onderstaand staatje en artikeltje zoals gepubliceerd door de Nederlandse Woonbond.

Maximale kosten gemiddeld €1.396

Een gemiddeld huishouden gebruikt 30 GigaJoule (GJ) warmte per jaar. Bij een warmteverbruik van 30 GJ komen de totale kosten inclusief het vastrecht neer op €1.396 per jaar als het maximumtarief van ACM wordt berekend. Alle grote warmteleveranciers hebben hun prijs lager vastgesteld. Ennatuurlijk is de goedkoopste en SVP de duurste. SVP zit bijna op het maximumtarief en totale kosten stijgen ook het meest.

Leverancier

Totale kosten (30 GJ)

Verschil met maximaal ACM-tarief

Verschil met 2020

Ennatuurlijk

€ 1.224

12% lager

2,2% lager

HVC

€ 1.240

11% lager

0,2% lager

Vattenvall

€ 1.271

9% lager

1,4% hoger

Eneco

€ 1.294

7% lager

1,2% hoger

SVP

€ 1.334

4% lager

3,8% hoger

Relatie tussen warmte en gas oneerlijk

De ACM bepaalt de maximale tarieven op basis van een berekening. Daarbij gaat ACM uit van de kosten als je op gas zou stoken. Dit heet de Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) methode. Omdat de gasprijs als basis wordt gebruikt, komt de extra energiebelasting op gas ook in het warmtetarief terecht. De Woonbond vindt dat een slechte zaak. De hogere belasting op aardgas is immers bedoeld om mensen te prikkelen van het gas af te gaan. Dan is het niet logisch dat mensen die warmte in plaats van gas afnemen daar geen voordeel van hebben.

Door afleverset duurder uit

Huurders met een individuele aansluiting moeten bij warmtelevering de afleverset ook zelf betalen. Bij gas zitten de kosten voor een cv-installatie in de huur. Daardoor pakt het warmtetarief voor huurders meestal duurder uit dan wanneer zij op gas zouden verwarmen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.