• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Uitslag stemmen komt hard aan

Nieuw kabinet moet wooncrisis aanpakkenuitslagen2021

Tijdens de vele debatten in campagnetijd kwam het belangrijke item voor hurend Nederland maar zelden “avondvullend” aan bod. De meeste politieke partijen hadden dit onderwerp zeker in hun programma staan. Veel partijen waren voor complete afschaffing van de verhuurderheffing waardoor corporaties weer in de gelegenheid werden gesteld om zich aan hun taken te wijden, zoals de bouw van betaalbare (huur)woningen, renovatie en verduurzamen. Zeker was er ook aandacht voor de vastgelopen woningmarkt, de torenhoge huurprijzen en de ellenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Het is nog even afwachten hoe en of deze genoteerde en onderkende problemen daadwerkelijk door het nieuwe kabinet worden opgepakt. De terugkeer van een ministerie van Volkshuisvesting behoort ook tot de wensen. We mogen aannemen dat deze onderwerpen zeker in het nieuwe regeerakkoord worden opgenomen.

Net als de analyses vanuit het woonkieskompas: 55% van de kiezers wil dat de prioriteit van nieuwbouw ligt bij sociale huur en 60% vindt het onterecht dat verhuurders op de vrijemarkt zelf mogen bepalen hoe hoog de huur is. Wanneer hurend Nederland had gestemd met de hand op de knip, was de uitslag zeker anders uitgevallen.

Uitslagen 2021 - klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Toch eigenlijk een bevreemdende uitslag voor huurders omdat de VVD de belasting op sociale huur in stand wil houden en ook nog fors op de huurtoeslag wil bezuinigen. Toch weer de grootste partij!
De vraag is ook of de Actieagenda Wonen (een akkoord gesloten door Aedes en de Woonbond met 33 partners) één op één in het regeerakkoord zal worden overgenomen. De Woonagenda is hier solide genoeg voor en het draagvlak is groot. Zie hiervoor artikelen op de site van de Woonbond.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.