• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Doorstroomregeling senioren

Purmerend (Zaanstreek-Waterland)flat

Vele maanden is er intensief overleg geweest met de gemeenten, corporaties en huurdersorganisatie van Zaanstreek – Waterland. We hebben het dan over 8 gemeenten, 7 woningcorporatie en 5 huurdersorganisaties. Het uitgangspunt was om het verhuizen van ouderen te vergemakkelijken en zo een doorstroming te bereiken die dan weer wat lucht geeft aan de huidige woningnood. Verhuizing wordt mogelijk gemaakt zowel in de eigen woonplaats als naar elders; ook wordt het vergemakkelijkt om van woning te veranderen tussen verschillende corporaties. Ouderen willen wel verhuizen (van groot naar klein bijvoorbeeld) maar zien verschrikkelijk op tegen alles wat er bij komt kijken. Er zijn niet altijd kinderen in de nabijheid om te kunnen assisteren. Al wonen de huidige bewoners naar hun zin, niet elke woning is geschikt (te maken) voor een volgende levensfase. Via de regionale aanpak wil men drempels om te verhuizen voor oudere huurders in Zaanstreek-Waterland, wegnemen. De gemeenten en corporaties (met instemming van de huurdersorganisaties) hebben in dit gebied een regeling ontwikkeld om senioren te verleiden naar een passende, gelijkvloerse woning te verhuizen. Een woning die heel precies aansluit op hun eigenlijke woonwensen, maar waar men tegenop zag.

Ouderen worden ondersteund en begeleid (indien nodig) door de corporatie- medewerkers. Zelfs aan een “tegemoetkoming” in verhuiskosten is gedacht. Een bedrag van € 1.000,= per verhuizing is hiervoor beschikbaar.
Hieronder geven we een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan wilt u in aanmerking komen voor deze doorstroomregeling:

  • Het huishouden bestaat uit max 2 volwassen personen (alleen of met partner; geen inwonende kinderen)
  • Minimaal één lid van het huishouden is 65 jaar of ouder
  • Het huishouden huurt momenteel een sociale huurwoning van een van de deelnemende woningcorporaties en laat deze leeg achter
  • Het huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van een sociale huurwoning (2021: € 40.024)

Bij Woonmatch Waterland en Woonnet zijn de gelabelde woningen voor de doorstroomregeling aangegeven; verder kan uw woningcorporatie u altijd van alle informatie voorzien, ook in de uitgebreidere tekst van deze doorstroomregeling.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.