• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Kabinetsformatie van start

Huurders hunkeren naar fatsoenlijk regeerakkoordjouweigenhuis

In een vorig artikel spraken we al even over de Actieagenda Wonen. Deze is opgesteld door 34 organisaties. De Actieagenda Wonen bevat concrete plannen voor de komende 10 jaar en zou zo maar “één op één” in een regeerakkoord kunnen worden opgenomen. De Woonbond en Aedes behoren tot de bedenkers en medeondertekenaars van dit plan.
De 4 belangrijke pijlers van de Actieagenda zijn:

  • Een miljoen nieuwe woningen bijbouwen
  • Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers
  • Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden
  • Sneller alle woningen verduurzamen

 Veel Nederlanders hebben dagelijks last van de huidige wooncrisis, daarom moet er snel worden doorgepakt. De 34 partners van Actieagenda hebben hierbij het nieuwe kabinet hard nodig, inclusief hiervoor een eigen ministerie. Het kabinet zal de wooncrisis tot “topprioriteit” moeten verklaren.
Woonbond en huurdersorganisaties staan al klaar om wanneer de partijen aan tafel gaan om te onderhandelen over een regeerakkoord weer enige druk uit te oefenen. Het zij met online acties, via lobby of zelfs een kleine actie in Den Haag. Misschien duurt dat nu iets langer door de “misser” van Rutte, maar eens zal het zover komen.
HV InterWhere zegt de Woonbond alle steun toe.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.