• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Wooncrisis krijgt voldoende media aandacht

Reactie van bevoegde instanties ontbreekttrouw042021

Huurdersverenigingen, de Woonbond, Aedes en diverse individuele belanghebbenden blijven duidelijk aangeven dat de overheden beter meer aandacht kunnen besteden aan de reacties “uit het veld” en naar de personen die speken met verstand van zaken. Regelmatig lezen we indrukwekkende artikelen van Cody Hochstenbach, zowel van eigen hand als verwijzingen. Vandaag (14/4/21) werden opmerkzaam gemaakt op een artikel in Trouw van diezelfde datum, met de zeer dreigende intro: “Jonge mensen die nu nog geen eigen huis bezitten, krijgen het lastig. En hun kinderen ook. Alleen wie rijke ouders heeft, redt het nog. Er dreigt een tweedeling, waarschuwt Hans de Geus”.

Hans de Geus is journalist en commentator financiële markten en economie bij RTL Z. “Starters hebben het lastig. Jongeren die voor het eerst een huis willen kopen komen er nauwelijks tussen”. “Wie nu nog niet heeft aangepikt, gáát ook niet meer aanpikken”. Er dreigt geen tweedeling, er is al een tweedeling. Zelfs waarschuwt Hans de Geus de vólgende generatie al. Ook de huidige huurders zijn met dit doemscenario bekend en hebben daarom herhaaldelijk gewaarschuwd om op 17 maart 2021 een juiste stem uit te brengen om uit de huidige situatie te kunnen ontsnappen. Het resultaat is inmiddels bekend. Ook InterWhere heeft bij de politieke partijen aangedrongen dat zij de huurders moesten overtuigen van hun goede bedoelingen in een nieuw kabinet. Het is dan niet mogelijk voor partijen de VVD de boventoon te laten voeren maar zelfstandig (en in overleg met belanghebbenden) de wooncrisis te lijf te gaan. Starters extra helpen met o.a. verlaging van de overdrachtsbelasting om hun huis te kunnen kopen, heeft zeker niet het gewenste effect. Het zal zelfs de huizenprijzen opstuwen en de minder belasting inkomsten voor het Rijk moeten we met z’n allen opbrengen; dus ook weer de huurder die al 3 maanden huur in de schatkist stort via de verhuurderheffing. Starters schieten er ook niets mee op.

Het is noodzakelijk dat woningcorporaties (Aedes) en huurders (de Woonbond) bij Herman Tjeenk Willink aan tafel gaan om duidelijk uiteen te zetten wat de sociale huur voor Nederland betekend en hoe belangrijk het is dat ruim 35% van de bevolking fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.