• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Bouwen in het groen

 Provincie Noord-Hollandbouw

Uitspraken over woningbouw

Degene die de laatste dagen publicaties heeft gevolgd van gedeputeerde Cees Loggen, weet nu precies hoe de bevolking van Noord-Holland denkt over “binnenstedelijk bouwen” en “nieuwbouw in de polder”.

Althans als de heer Loggen het zelf bij het goede eind heeft. Natuurlijk wordt dat door de huurdersvereniging en toekomstige bewoners in twijfel getrokken.
“Noord-Hollanders willen dat het groen juist ook behouden blijft. De leefomgeving maakt onze provincie juist zo aantrekkelijk”. Aldus de gedeputeerde, maar de káns om er te wonen is er niet omdat de wachtlijsten in N-H het langst zijn (voor Purmerend is dat ca. 12 jaar). Deze uitspraak lijkt ons daarom een “contradictio in terminis” (in tegenspraak met zichzelf). De provincie kan beter in overleg gaan met woningcorporaties en huurdersorganisaties die een deugdelijk inzicht hebben in de noden van de locaties waarin zij werkzaam zijn. Generaliseren (voor de hele provincie) is altijd een slecht advies. Omdat Purmerend behoort tot de uitzonderingen waar men graag in het buitengebied wil bouwen, maakt HV InterWhere hierbij wel een kanttekening: “Geen ruime woningen voor 2x modaal, maar een afwijkende verdeling van 40 – 30 – 30 omdat de grootste nood zit bij de betaalbare sociale huurwoningen.
Binnenstedelijk bouwen kan natuurlijk, maar door alle protesten en procedures én waarschijnlijk nog een molletje of vleermuis, is bouwen enorm kostbaar en langdurig. Begin maar vast in het groen en laat de provincie zich hierbij duidelijk manifesteren.

stadscentrum

Gedeputeerde Cees Loggen vindt ook het opofferen van binnensteden een goed plan om woningen te realiseren; 9 tot 10 duizend winkels (in N-H) ombouwen tot woningen. Als huurdersvereniging hebben we daar een hele andere kijk op: de binnensteden niet doodverklaren door gezelligheid, reuring en nering uit de centra te snijden.
Met welke organisaties is dit plan bedacht en/of doorgesproken???
Als bestuurder en belangenbehartiger van inwoners kan de provincie beter een subsidiekanaal aanleggen om de lokale detailhandel te promoten waardoor een binnenstad levendig en aantrekkelijk blijft.
Adviseer: ”koop lokaal” en blijf niet thuis om op uw “online” pakketje te wachten (voorkomt ook nog eens onnodig afval van verpakkingen en CO2 uitstoot door overbodig verkeer van bestelautootjes).

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.