• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Woning toewijzen “Anders” dan….

Intermaris zoekt bevlogen huurdersartikel andershuren

Intermaris heeft het plan opgevat om op kleine schaal haar vrijkomende woningen “anders” te gaan toewijzen dan tot nu toe de gewoonte was. Alle corporaties in Purmerend zijn aangesloten bij Woonmatch Waterland en WoonNet. Woningzoekenden zijn daar ingeschreven en bij voldoende inschrijfduur staat u hoog op de lijst om een woning aangeboden te krijgen. Intermaris gaat nu op zoek naar huurders die zich in willen spannen om de leefomgeving van de te betrekken woning zo optimaal mogelijk te krijgen (en houden). Zij die aangeven hiertoe op voorhand bereid te zijn krijgen voorrang op woningzoekenden die geen ambities hebben of werken en kinderen hebben waardoor niet genoeg tijd overblijft om mee te werken in een Bewonerscommissie of hand- en spandiensten voor het complex uit te voeren.

Intermaris heeft voor dit plan advies gevraagd aan de huurdersverenigingen in Purmerend en Hoorn. Beide organisaties gaven Intermaris geen groen licht; dat wil zeggen dat zowel HV InterWhere als VH De Boog een negatief advies afgaven en daarvoor verschillende motieven aandroegen. De huurdersverenigingen gaan er vanuit dat je na een inschrijfduur van ca. 12 jaar (zoals in Purmerend) zéker aan de beurt bent voor een woning en dat je als serieuze huurder gehouden bent aan de voorwaarden zoals die zijn vermeld in het huurcontract. Mocht men haar de hand mee lichten, kunnen de medewerkers leefbaarheid sancties opleggen. Iedere huurder is verplicht bij te dragen aan een goede leefomgeving en het credo “schoon, heel en veilig” te respecteren.
Intermaris zet haar plannen toch door (zie krantenartikel van 24-7-21 in het NHD) omdat het een “proefproject” betreft. Wordt niet aan de verwachtingen voldaan, dan zal de proefperiode worden gestaakt.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.