• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Giga energieprijs sloopt huurders

ENERGIEARMOEDE TREFT MEER DAN 550.000 HUISHOUDENSenergieprijs

De Woonbond maakt zich sterk bij leden van de Tweede Kamer om de huren van de onzuinigste woningen te bevriezen en de huurtoeslag te verhogen. Door de stijgende energieprijzen is het nodig om mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten te helpen. De schattingen over de extra kosten voor energie lopen nog uiteen. Een gemiddelde energienota is nu al 1.500 tot 1.600 euro per jaar en kan nog wel eens gaan stijgen met zo’n 900 euro.
Het kabinet is nu toch echt aan zet om de verhoging zeker met de helft terug te draaien. Op Prinsjesdag werd al een toezegging in die richting gedaan maar dat zou per gezin om enkele tientjes gaan en we spreken nu over een verhoging van bijna 1.000 euro. Er moet dus nog wel het een en ander gedaan worden. De energienota bestaat nu voor circa een derde uit belasting, dus aan die knop moet worden gedraaid.

Huurders waarvan de woningen nog totaal geen verduurzamingsactiviteiten hebben ondervonden moeten een extra compensatie krijgen. Daarvoor lobbyt de Woonbond inmiddels in Den Haag.

In Purmerend zijn inmiddels een aantal hoogbouwcomplexen van het kookgas af maar ontvangen verwarming van de woning en warmtapwater via de Stadsverwarming (SVP). Die centrale stookt op gas, dus we kijken met angst uit naar de nieuwe tarieven van de SVP. We kunnen ons nog goed de periode herinneren dat het BTW tarief werd aangepast en de SVP niet wist hoe snel de tarieven moesten worden aangepast. HV InterWhere heeft regelmatig contact met Zeno Winkels (directeur Woonbond) en met de directie van woningcorporatie Intermaris over deze onderwerpen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.