• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nieuw verdeelsysteem sociale huurwoningen later

Het nieuwe verdeelsysteem voor sociale huurwoningen in onder meer Zaanstreek-Waterland loopt vertraging op.toetsenbord

Het zou medio dit jaar worden gelanceerd, maar het aanpassen van de computersystemen zorgt voor hoofdbrekens. Het systeem waarbij de persoonlijke situatie meer invloed krijgt dan alleen de inschrijfduur, wordt op zijn vroegst begin volgend jaar ingevoerd. Tot nu toe worden sociale huurwoningen in Zaanstreek-Waterland, maar ook in de regio rond Amsterdam, alleen toegewezen op basis van de inschrijfduur bij woningnet en woonmatch. De gemeenten willen daar verandering in brengen vanwege de druk op de woningmarkt. Veel inwoners staan uit voorzorg ingeschreven voor een sociale huurwoning, en kunnen met zo’n ‘slapend account’ jaren opbouwen, om zo vooraan in de rij te staan als ze uiteindelijk toch op zoek gaan. Bij de nieuwe toewijzing wordt daarom ook gekeken naar persoonlijke omstandigheden van de woningzoekende. “ In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen”.

 

Situatiepunten            

De vraag is alleen hoe dat geregeld moet worden. de websites van Woningnet en Woonmatch, de platforms voor de verdeling van de sociale huurwoningen in de regio, moeten worden aangepast, en er wordt een digitaal loket ingericht waar woningzoekenden hun persoonlijke situatie kunnen toelichten om extra punten te krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en jongeren in een problematische situatie, noemt Zaanstad als voorbeelden. Daarnaast zijn er ook zoekpunten te krijgen: wie actiever op zoek is naar een sociale huurwoning komt hoger op de toewijzingslijst te staan. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.

Bron: Noordhollands Dagblad, Robert Jan van der Woud

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.