• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Veel nieuwe regels voor jaarlijkse huurverhoging

Woonbond lanceert online check voor huurdersGettyImages 514575266

Bij ruim drie miljoen hurende huishoudens valt binnenkort de aanzegging van de huurverhoging weer op de mat. Er gelden dit jaar veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurvehoging. Zo kunnen hogere middeninkomens in de sociale huursector een huurverhoging krijgen van wel 100 euro per maand, zijn AOW’ers en grote gezinnen niet langer uitgezonderd van die inkomensafhankelijke huurverhoging en geldt er voor het eerst een hogere huurverhoging voor huurwoningen met een relatief lage huur.

De Woonbond lanceert vandaag checkhuurverhoging.nl waarmee huurders hun jaarlijkse huurverhoging kunnen controleren. ‘De jaarlijkse huurverhoging is dit jaar helemaal anders voor veel huurders. Met onze check kunnen huurders eenvoudig controleren of de huurverhoging niet te hoog is en wel aan alle regels voldoet,’ aldus Woonbondwoordvoerder Marcel Trip. ‘Als dat niet het geval is, levert de check een bezwaarbrief die past bij jouw situatie waarmee je bezwaar kunt maken.’ 

Sociale huur
Voor sociale huurders geldt dat de huur dit jaar maximaal met 2,3% mag stijgen, tenzij ze in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lagere huur. Dat kan alleen bij sociale huurders in een zelfstandige woning. Bij kamerhuur geldt altijd een maximum van 2,3%. 
Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt voor het eerst onderscheid gemaakt tussen een en meerpersoonshuishoudens. Afhankelijk van het inkomen kan de inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal €50,- of maximaal €100,- zijn.

Alleenwonend
Tussen 47.948 en € 56.527 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 56.527 –> 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend
€ 55.486 en € 75.369 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 75.369 –> 100 euro huurverhoging
 
Voor huurders in een zelfstandige huurwoning met een huurprijs onder de €300,- geldt dat de maandhuur met maximaal 25 euro omhoog mag. 

Vrije sector
In de vrije sector mag de huur niet hoger zijn dan 3,3%, tenzij er iets lagers in het huurcontract staat. Dan geldt dat lagere maximum. Of je in de vrije of de
sociale sector huurt hangt af van de huurprijs op het moment dat je de woning ging huren.

Bron: WoonBond

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.