• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Rond de tafel over tijdelijke huurcontracten

Als het aan de Woonbond ligt stopt de inzet van tijdelijke huurcontracten. “Geen enkele huurder wil een tijdelijk contract. De behoefte aan tijdelijkheid ligt bij de verhuurder.” Woonbonddirecteur Zeno Winkels sprak op 13 september tijdens het Ronde Tafelgesprek over tijdelijke huurcontracten in de Tweede Kamer.Getty Images

De reguliere tijdelijke contracten werden in 2016 ingevoerd met als doel het woningaanbod te vergroten. UvA-onderzoeker Carla Huisman concludeert dat dat niet is gelukt. “Het [de invoer van tijdelijke contracten] heeft niet gezorgd voor meer woningen, wel voor meer onzekerheid... Het doel is dus niet gehaald, maar er zijn wel veel schadelijke neveneffecten.”

Schadelijke neveneffecten

Van meer woononzekerheid en stress, tot een hoge huur, een vergrote kans op oplichting en intimidatie, verschaling van huurdersrechten en teruglopende leefbaarheid in kwetsbare wijken. Ook onderzoek van Companen, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd, toont de negatieve effecten van de tijdelijke huurcontracten aan. Terwijl een toename van het woningaanbod níet kan worden aangetoond. “Mijns inziens is het gek dat we hier überhaupt nog over moeten vergaderen,” zegt Zeno Winkels nadat de onderzoekers aan het woord zijn geweest.

 

Huurders willen woonzekerheid

Niet aan tafel, maar wel op de tribune zit een groep huurders vanuit Bond Precaire Woonvormen. Eerder die dag hebben zij aan Tweede Kamerleden een manifest aangeboden met daarin een oproep voor woonzekerheid en een einde aan tijdelijke contracten. Onder hen was ook een huurder van het Klokkenhof in Amsterdam, waarvoor renovatieplannen zijn. Huurders met een vast contract kunnen na de renovatie terugkeren. Maar met een tijdelijk contract kun je dat niet. De laatste acht jaar is er volgens huurders een situatie ontstaan waarbij huurders in plaats van een vast contract, telkens nieuwe tijdelijke huurcontracten kregen door intern door te verhuizen. Hierdoor bouwen ze geen woonrechten en geen terugkeergarantie op. 

Wet Zekerheid voor Huurders

Begin september kwamen de ChristenUnie en de PvdA met een wetvoorstel om de reguliere tijdelijke contract af te schaffen voor zelfstandige woningen. De Woonbond is hier positief over en zou het uitbreiden: “Wat ons betreft zo snel mogelijk [invoeren] en ook voor kamers,” zegt Zeno Winkels. Want de huidige “woonstress is ongezond. En komt onevenredig vaak bij jongeren terecht.”

Meld woononzekerheid

Jonge huurders en woningzoekenden kunnen hun woonproblemen melden via het Meldpunt Jongeren & Starters. Anderen kunnen ook terecht bij ons Meldpunt voor huurders met een commerciële verhuurder of bij Meldpunt Huuralarm.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.