• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

TNO: pak onzuinigste woningen sneller aan

In een vandaag verschenen rapport stelt Onderzoeksinstituut TNO dat de verduurzaming van woningen veel sneller moet en kan.verduurzaming

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, maar ook om te zorgen dat mensen in de slechtste woningen de komende jaren niet onnodig blijven zitten met torenhoge stookkosten.

In het klimaatakkoord is afgesproken om per jaar 300.000 huizen te verduurzamen. De afgelopen jaren lag het tempo echter op pakweg 30.000 woningen per jaar schrijft TNO. Dat moet dus fors omhoog.

Slechtste woningen eerst

TNO doet de oproep de 1,5 miljoen woningen met de slechtste labels (E, F en G) met voorrang aan te pakken. Een huishouden van wie de woning met energielabel G wordt opgeknapt tot energielabel B, bespaart bij de huidige energieprijzen gemiddeld twee- tot vierduizend euro per jaar aan energiekosten, schrijven de onderzoekers. Alleen al met de eerste 300.000  renovaties kan Nederland, 420 miljoen kuub aardgas besparen. Dit staat gelijk aan besparing van bijna een miljard euro voor huishoudens. Elk jaar weer. Volgens TNO moet de overheid hier meer regie nemen.

Aanpak commerciële huursector

Het rapport bevestigt het standpunt van de Woonbond dat de verduurzaming van woningen sneller kan en moet. Ook pleit de bond al langer voor de focus op de aanpak van woningen met slechte labels. Met corporaties heeft de Woonbond afgesproken de komende jaren voorrang te geven aan het versneld verduurzamen van woningen met E,F en G labels. Bovendien gebeurt dit zonder dat hier een huurverhoging tegenover staat. Met commerciële verhuurders zijn dergelijke afspraken niet gemaakt. Op het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond geven veel huurders aan dat de verhuurder niet in actie komt na een verzoek om de woning beter te isoleren. Hier moet de overheid meer regie nemen. 

Geef huurders middelen om verduurzaming af te dwingen

De commerciële huursector kent het grootste percentage energie-onzuinige woningen, waar ook de minste verduurzamingsmaatregelen getroffen worden. Huurders zijn tot nu toe te afhankelijk van de bereidheid van de verhuurder om de woning te verduurzamen. Daarom pleit de Woonbond ervoor dat enkelglas aangemerkt moet worden als een gebrek, zodat verhuurders net als bij een lekkage verplicht zijn om dit te verhelpen. Doet de verhuurder dit niet, dan volgt er een huurverlaging tot het gebrek is verholpen.  Ook moet het initiatiefrecht worden gemoderniseerd en verbeterd. De huidige juridische basis waarop huurders verduurzaming van hun woning kunnen afdwingen is sterk verouderd. Zo kan een huurder nu alleen een vervangende ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van het niveau van een huidige hoogrendementsketel en zijn maatregelen als zonnepanelen of warmtepompen uitgesloten in de huidige regeling.

Bron: WoonBond 

 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.