• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Featured

Kostendelersnorm bijstand aangepast

Bijstandsgezinnen hoeven niet langer de 21ste verjaardag van thuiswonende kinderen te vrezen. De kostendelersnorm is aangepast.kostendelersnorm

Tot 1 januari 2023 werd het inkomen van thuiswonende kinderen vanaf hun 21ste deels in mindering gebracht op de bijstandsuitkering van de ouders. Het leidde tot veel stress in gezinnen. Ouders moesten plots rond zien te komen van een lagere uitkering. Met kinderen werden soms felle discussies gevoerd over het meebetalen aan de huur en andere kosten. Kinderen werden soms het huis uit gezet.

Leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar

De kostendelersnorm wordt per 1 januari 2023 gewijzigd, zodat een inwonend kind tot 27 jaar niet langer meetelt als kosten delende huisgenoot. Bijstandsgezinnen overtuigden minister Carola Schouten voor Armoedebeleid ervan dat zij veel stress ervoeren rondom de 21ste verjaardag van hun kind: ‘Iets wat juist feestelijk moet zijn, dreigt extra problemen met zich mee te brengen, zoals financiële problemen of zelfs dakloosheid voor de jongere zelf.’

Vanaf nu is het nieuwe stressmoment de 27ste verjaardag, wanneer de meeste jongeren hopelijk een eigen woning hebben gevonden.

Voor senioren verandert er niets

Voor AOW’ers verandert er voorlopig niets aan de kostendelersnorm. AOW’ers die een woning delen, worden als partners beschouwd en gekort op hun AOW. Tenzij het een ouder-kind relatie of een commerciële (huur) relatie is. AOW'ers die een inwonend kind hebben (zijn/haar leeftijd en vermogen maken niet uit) of officieel een kamer verhuren aan een student bijvoorbeeld, worden niet gekort op hun AOW.

'Gehuwden'

Maar bijvoorbeeld broers en zussen of vrienden die een woning delen, worden als 'gehuwden' gezien. Zij krijgen dan een lagere AOW uitgekeerd omdat de overheid ervan uitgaat dat ze hun kosten delen.

Inzet ouderenbond

Ouderenbond ANBO probeert het kabinet nu zo ver te krijgen dat in elk geval ook (mantel)zorgrelaties worden uitgezonderd van de kostendelersnorm.

9 december 2022, Bron: WoonBond 

 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.