• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren

Het kabinet heeft vrijdag besloten om af te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag.

De Woonbond heeft zich van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders er fors op achteruit zou gaan. enveloppen dienst toeslagen (c) FLickr

Woonbonddirecteur Zeno Winkels noemt het positief dat het kabinet tot inkeer is gekomen. “Het kabinet heeft onze kritiek ter harte genomen en dat is te prijzen. Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere wolk nu verdreven”, aldus Winkels.

De uitspraak van de Raad van State vorige week zal het laatste zetje gegeven hebben, nadat eerder al ook organisaties als Aedes en de VNG zich tegen deze verandering van de huurtoeslag gekeerd hadden. Het Nibud maakte in september al een analyse over de gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel, deze pakte zeer negatief uit.

Wat wel is blijven staan in het aangepaste wetsvoorstel en nadelig uitpakt, is dat er geen huurtoeslag meer gaat gelden op de zogenaamde 'subsidiabele servicekosten'. Hierdoor lopen veel huurders alsnog tegen een verlaging van de huurtoeslag aan. Deze versobering van de huurtoeslag vindt de Woonbond onwenselijk en onnodig.

Twee positieve veranderingen waar het kabinet aan vast wil houden: de algemene maximum huurgrens zal worden afgeschaft en de leeftijdsgrens zal worden verlaagd van 23 naar 21 jaar. Hierdoor komen 136 duizend nieuwe huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.

17 februari 2023, Bron: WoonBond 

 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.