• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Nieuwe wet moet CO-vergiftiging beperken
Getty Images
Featured

Nieuwe wet moet CO-vergiftiging beperken

Als een cv-ketel, geiser, gashaard of- kachel niet goed is geïnstalleerd of onderhouden, kan er koolmonoxide vrijkomen. Per 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven de installatie en het onderhoud doen.

Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot twintig doden en ten minste tweehonderd ziekenhuisopnames.

Oorzaak vergiftiging

Veelal komt koolmonoxide een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden gasverbrandingsinstallatie. Dit bleek uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Op aanbeveling van deze raad is daarom nieuwe wetgeving gemaakt.  

Alleen gecertificeerde bedrijven

Per 1 april 2023 is het verboden om een niet-gecertificeerd bedrijf in te huren voor werk aan een gasverbrandingsinstallatie. Ook zelf klussen aan een installatie mag niet meer. In het ‘register gasverbrandingsinstallaties’ staan alle bedrijven die gecertificeerd zijn om installatie en onderhoud te doen.

Controle van gehuurde ketel

Veel huurwoningen hebben een cv-ketel die wordt meegehuurd met de woning. Periodieke controle van deze ketels is voor rekening van de verhuurder. Zij moeten hier gecertificeerde bedrijven voor inschakelen.

Controle rookgasafvoer

Bevindt je huurwoning zich in een flat of appartementencomplex? Dan is de cv-ketel vaak aangesloten op een rookgasafvoer die met buren wordt gedeeld. De verhuurder (of als er meerdere eigenaren zijn de VvE) moet dan regelen dat een gecertificeerd bedrijf de gezamenlijke rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer controleert en goedkeurt.

Voorlichtingscampagne

De Brandwondenstichting en de Brandweer zijn samen met het ministerie van BZK een campagne gestart: ‘Stop CO-vergiftiging’. De campagne wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert over de nieuwe regelgeving.

10 maart 2023, Bron: WoonBond 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.