• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Beheercoöperatie voor huurwoningen van Rochdale in Amsterdam-Zuidoost

Beheercoöperatie voor huurwoningen van Rochdale in Amsterdam-Zuidoost

De bewoners van 103 huurwoningen van Rochdale aan het Vreeswijkpad in Amsterdam-Zuidoost beheren straks zelf hun complex. Daarover heeft de corporatie afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam. De huurders krijgen vergaande bevoegdheden op het gebied van onderhoud en zelfbeheer.

Een beheercoöperatie van deze omvang is redelijk uniek in Amsterdam. De gemeente wil graag vernieuwende woonvormen realiseren. Evenals de woningbouwcorporatie denkt ze dat deze woonvorm voor meer betrokkenheid en eigenaarschap bij bewoners kan zorgen, ook als ze in de sociale sector huren. “We leggen de verantwoordelijkheid om goed te wonen veel meer bij de bewoners zelf, dan we doorgaans gewend zijn te doen. Dat is een kwestie van durven loslaten. Het geloof in de kracht en zelfredzaamheid van mensen geeft ons alle vertrouwen in deze woonvorm”, aldus Mohamed Acharki, bestuursvoorzitter Rochdale.

Het beheer van Vreeswijkpad heeft betrekking op drie thema’s: leefbaarheid (‘schoon, heel en veilig’), vastgoedonderhoud (planmatig en dagelijks onderhoud) en verhuur van de wooneenheden. De bewoners worden ook betrokken bij het ontwerp van het gebouw. Zij hebben invloed op woningtype en de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes. Open Kaart, een architectenbureau dat gespecialiseerd is in het betrekken van bewoners en gebruikers bij het ontwerp van een gebouw, ondersteunt de bewoners en neemt hen mee in het ontwerpproces. KAW levert het ontwerp.

Rochdale verwacht dat verschillende bewonersgroepen een plek kunnen vinden in het project. Er heeft zich inmiddels een grote groep mensen aangemeld, dat zich binnen de beheercoöperatie zowel met bestuur en beleid als met praktische klussen wil bezighouden. De deelnemers hebben allen een band met Amsterdam-Zuidoost en zijn bereid om met meerdere generaties in een collectief te wonen en daarmee ‘dienstbaar aan elkaar’ te zijn. 

Op de plek van een voormalig scholencomplex in Gein komt niet alleen een woongebouw van Rochdale met 103 huurwoningen, waarvan tenminste 81 in het sociale segment. Woningontwikkelaar AM bouwt aan het Vreeswijkpad twee blokken met in totaal 135 koopwoningen.

Bron: Nul20, 13-04-2023

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.