• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Burgerakkoord Wonen Zaanstreek-Waterland vastgesteld op 1 juli 2023

Burgerakkoord Wonen Zaanstreek-Waterland vastgesteld op 1 juli 2023

Het Burgerakkoord G1000Wonen Zaanstreek-Waterland is een feit!

Het Burgerakkoord Wonen Zaanstreek-Waterland bevat alle aangenomen beslispunten. Lees op deze pagina nog eens alle voorstellen terug. 

Op zaterdag 1 juli nam de Wooncoalitie het Burgerakoord ‘Wonen in Zaanstreek-Waterland’ in ontvangst uit handen van verschillende inwoners uit de regio. Het Burgerakkoord is het resultaat van het Burgerberaad Wonen in Zaanstreek-Waterland.

Nu is het aan de Wooncoalitie, bestaande uit gemeenten, woningcorporaties en andere belanghebbenden om de inhoud van het Burgerakkoord uit te voeren. Door zich te verbinden aan deze Burgerberaad zijn zij verplicht om de punten uit het akkoord serieus te nemen. Door het te verwerken in beleid, om te zetten in actie of publiekelijk te verantwoorden waarom bepaalde punten niet uitgevoerd kunnen worden. Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, richten de deelnemers van de Burgerraad een Klankbordgroep op. Deze groep van deelnemers treedt na de Burgerraad op als gesprekspartner en kan door de overheid of partnerorganisaties geraadpleegd worden over het Burgerakkoord. 

Bron: 3 juli 2023. G1000zaanstreekwaterland

 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.