• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

CC BY 4.0 Jeroen van der Meyde/Tweede Kamer

Pauzestand Tweede Kamer belemmert aanpak wooncrisis

De Woonbond roept de Tweede Kamer op om onder meer de Wet Betaalbare huur snel te behandelen en niet uit te stellen. Door de val van het kabinet dreigt de aanpak van de wooncrisis te verzanden.

'Dat het kabinet nu de stekker eruit trekt, mag niet wéér tot stilstand leiden in het aanpakken van de wooncrisis,' aldus Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.  

'Huurders en woningzoekenden kunnen niet wachten op verkiezingen en een lang formatieproces,' schrijft Woonbonddirecteur Zeno Winkels in een brief aan de Kamerleden. 'Dat het kabinet nu de stekker eruit trekt, mag niet wéér tot stilstand leiden in het aanpakken van de wooncrisis.'

Kiezers hebben zich al uitgesproken over regulering

In september besluit de Tweede Kamer welke wetsvoorstellen uitgesteld worden tot er een nieuw kabinet zit. Dit heeft als doel om te voorkomen dat kiezers zich niet hebben kunnen uitspreken over nieuw beleid. Winkels: "Maar bij onder meer de Wet Betaalbare huur is dit niet het geval. Deze is juist het gevolg van de Kamerverkiezingen in 2021, waar diverse partijen in hun verkiezingsprogramma’s pleitten voor nadere regulering van de vrije sector."

De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat huurders in de vrije sector een prijs betalen die redelijk is ten opzichte van de kwaliteit van de woning. Tot nu toe betalen zij maandelijks torenhoge woekerhuren die niet in verhouding staan.

Te lang getreuzeld, nu doorpakken

Dezelfde oproep doet de Woonbond voor de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, de wijziging van de Wet op de Huurtoeslag, de Wet Energietoeslag 2023 en maatregelen om een dip in de nieuwbouw te voorkomen. Winkels: "We roepen de Kamer op om terughoudend te zijn in het controversieel verklaren van wet- en regelgeving op het vlak van wonen. Er is al te lang getreuzeld, na wat voorzichtige stappen van het kabinet gaat het de goede kant op maar het is nu noodzakelijk om daadkrachtig door te pakken."Meer sociale huur en aanpak woekerprijzenDe bond vindt dat maatregelen om woekerprijzen aan te pakken, en de sociale woningvoorraad te laten groeien zo veel mogelijk door moeten gaan.

13 juli 2023, Bron: WoonBond 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.