• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Miljoenennota: verhoging huurtoeslag enige lichtpuntje
In de troonrede op Prinsjesdag kondigde koning Willem-Alexander de verhoging van de huurtoeslag in 2024 aan. Martijn Beekman / Ministerie van Financiën

Miljoenennota: verhoging huurtoeslag enige lichtpuntje

Het kabinet had met meer plannen moeten komen dan alleen het verhogen van de huurtoeslag. Om de wooncrisis aan te pakken is meer nodig, zegt de Woonbond in reactie op de miljoenennota.

In de plannen die het kabinet dinsdag presenteerde gaat de huurtoeslag in 2024 gemiddeld met 34 euro per maand omhoog. “Dat is nodig en goed nieuws,” zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. “Maar het is teleurstellend en zorgelijk dat dit het enige lichtpunt voor huurders en woningzoekenden is waar het kabinet mee komt”.

Oorzaken wooncrisis aanpakken

Ondanks dat er verkiezingen aankomen en het kabinet vertrekkend is, had het met meer plannen moeten komen, stelt de Woonbond. “De wooncrisis is een aanslag op de bestaanszekerheid van mensen. De oorzaak kan aangepakt worden door met woningcorporaties aanvullende prestatieafspraken te maken die leiden tot lagere huren, nieuwe betaalbare woningen en het versnellen van de verduurzaming,” aldus Winkels.

Belasting voor woningcorporaties verlagen

De verhuurderheffing is weliswaar afgeschaft, maar de belastingdruk voor woningcorporaties blijft groot omdat zij ondanks hun maatschappelijke taak toch fiscaal behandeld worden alsof ze commerciële multinationals zijn. Door de Vennootschapsbelasting en de ATAD dragen woningcorporaties jaarlijks ongeveer € 1,5 miljard af aan de staat, geld dat niet besteed wordt aan woningbouw, -renovatie en -verduurzaming.

Noodzakelijke sleutel

In de miljoenennota verandert het kabinet hier niets aan, terwijl het een noodzakelijke sleutel is voor het oplossen van de wooncrisis. “De € 50 miljoen die het kabinet in 2024 extra uittrekt om woningbouwprojecten te stimuleren staat in schril contrast met de belastingaanslag van € 1,5 miljard die het kabinet dat jaar oplegt aan woningcorporaties”, aldus Winkels.

Bron: 19 september 2023, WoonBond 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.