• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Veel meer jongeren en vrouwen dan gedacht zijn dak- of thuisloos. (c) Kansfonds
Veel meer jongeren en vrouwen dan gedacht zijn dak- of thuisloos. (c) Kansfonds
Featured

Meer vrouwen en jongeren dakloos dan gedacht

Uit een nieuwe telling blijkt dat er veel meer jongeren en vrouwen dak of thuisloos zijn dan vaak werd gedacht. Dat laat het Kansfonds weten na de eerste telling volgens een systematiek die breder kijkt naar dak- en thuisloosheid in Noordoost-Brabant. 

Al langer hebben opvangorganisaties kritiek op de officiële CBS-cijfers waarin veel dak- en thuisloze mensen niet mee worden geteld. De nieuwe telling(externe link) kijkt breder naar dakloosheid. In deze telling, in Nederland onder meer uitgevoerd door het Kansfonds, wordt dakloosheid als een gebrek aan volwaardige huisvesting gezien.

Stereotype beeld achterhaald

Een alleenstaande man van middelbare leeftijd met psychische problemen of een verslaving, op een bankje in het park. Dat stereotype beeld van een dakloze blijkt achterhaald. Bijna een derde van de getelde volwassenen is vrouw. Kinderen en jongeren vormen bij elkaar ruim 40 procent van de in totaal getelde dak- en thuisloze personen. Bovendien leven de meesten niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen. Maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Zoals de 23-jarige Veerle. Zij woonde antikraak, moest dat huis uit en woont nu na een korte periode van bankslapen in illegale onderhuur. ‘“Dat is een wiebelige constructie. Ik ben nog iedere dag op zoek naar iets waar ik wel legaal kan wonen, zodat ik van die stress af ben.”

Problemen scherp in beeld krijgen

De regio Noordoost-Brabant vervult een voortrekkersrol in Nederland door als eerste regio deel te nemen aan de nieuwe telling. “Om inwoners die dakloos zijn of dreigen te worden goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat gemeenten het probleem scherp in beeld hebben”, zegt Pieter Paul Slikker, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch. “Uit de praktijk wisten we al dat de groep mensen die in een onzekere woonsituatie zit anders en groter is dan de cijfers ons eerder vertelden. De telling bevestigt dit. De groep is groter, bestaat uit meer vrouwen, kinderen en jongeren dan eerder in beeld was.”

Belang woonzekerheid lang blinde vlek

Hogeschool Utrecht en het Kansfonds willen voor heel Nederland heldere, betrouwbare en vergelijkbare cijfers van dak- en thuisloosheid. “Heel goed dat er op deze manier breder gekeken wordt naar de problemen van woononzekerheid”, reageert Marcel Trip, belangenbehartiger van de Woonbond. “Het belang van woonzekerheid is te lang een politieke blinde vlek geweest. Deze problematiek goed in beeld hebben is een belangrijke stap naar de noodzakelijke oplossingen.”

 Bron: 6 oktober 2023, WoonBond 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.