• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Kamer laat huurexplosie 2024 op zijn beloop
Foto: Jeroen van der Meyde/Tweede Kamer CC BY 4.0

Kamer laat huurexplosie 2024 op zijn beloop

Meerdere moties en amendementen om de enorme huurverhoging in 2024 te voorkomen haalden geen meerderheid in de Tweede Kamer. Zo stelde onder meer de SP een huurbevriezing voor en het afschaffen van de inkomensafhankelijke huurverhoging van €50,- of €100,-.

Deze week is het voor het laatst dat de Tweede Kamer in de huidige samenstelling besluiten neemt over wonen. Vrijdag 27 oktober start het verkiezingsreces in aanloop naar de verkiezingen. 

Deze voorstellen haalden geen meerderheid. Hieronder is te zien hoe partijen hierover gestemd hebben.

Stemverhouding Huurbevriezing

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Fractie Den Haan, DENK, de PvdA, de PvdD en de PVV.
Tegen: Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, Groep Van Haga, FVD en BBB

Tochtkorting

Een voorstel van de PvdA om de huur van slecht geïsoleerde woningen te verlagen haalde wel een meerderheid. Eerder kreeg de zogenaamde ‘tochtkorting’ geen steun van het kabinet. Nu is er toch een meerderheid van de Kamer voor het uitwerken van deze huurkorting.

Stemverhouding Tochtkorting

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de VVD en de PVV
Tegen: Lid Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, JA21, Groep Van Haga, FVD en BBB.

Van Haga wil woekerprijzen in stand houden

Verhuurder en Kamerlid Van Haga kwam met twee voorstellen om woekerprijzen in de vrije sector in stand te houden. Met de eerste motie stelde hij voor om particuliere verhuurders uit te zonderen van huurprijsregulering, terwijl het juist bedoeld is om woekerprijzen in de commerciële sector aan te pakken. JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD en BBB steunden deze motie.

Meer steun voor aanpakken hoge huurprijzen

Met de tweede motie wilde hij dat de gehele regulering heroverwegen werd. VVD, JA21, Groep Van Haga, FVD en BBB steunden dit. Beide moties haalden geen meerderheid en toonden vooral aan dat er steeds meer politieke steun is voor het aanpakken van torenhoge huurprijzen in de vrije sector. 

Woonprotest komende zaterdag

De actievoerders van Woonprotest en Woonopstand zagen in het in stand houden van de huurverhogingen voor 2024 een bevestiging van het gebrek aan politieke ambitie voor goed beleid gericht op huurders en woningzoekenden. Op twitter riep Woonopstand mensen op om komende zaterdag te demonstreren op de Koekamp in Den Haag. De actievoerders houden de demonstratie omdat de woonplannen in de verkiezingsprogramma's van de meeste partijen niet ambitieus genoeg zijn. 

Bron: 25 oktober 2023, WoonBond

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.