• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Wat willen partijen met wonen?
Featured

Wat willen partijen met wonen?

De kiezer is duidelijk, het roer moet om in het woonbeleid. Dat bleek uit een peiling die de Woonbond liet uitvoeren aan de hand van enkele stellingen. Maar wat vinden de partijen als we kijken naar verkiezingsprogramma’s, antwoorden in kieswijzers én stemmingen over moties na de val van het kabinet?

 

Huurbevriezing


Stelling: "De huren moeten bevroren worden in 2024."

Maar liefst 70% van de kiezers is voor het bevriezen van de huren. Politieke partijen zijn hierover verdeeld.

  • Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD en de PVV.
  • Tegen: D66, Nieuw Sociaal Contract, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB

Bron: stemmingen motie huurbevriezing bij 24 oktober 2023

Huurprijzen vrije sector


Stelling: "Er moet een wet komen die de maximale huurprijzen in de vrije sector vastlegt."

Van de kiezers wil 77 procent dat er een wettelijke maximale huurprijs komt voor de vrije sector. Enkele politieke partijen zijn hier tegen.

  • Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, Nieuw Sociaal Contract,
  • Tegen: BBB, VVD, BVNL

Bron: stemmingen moties 24 oktober 2023 en verkiezingsprogramma's 

Verkoop sociale huur


Stelling: "Er moet een verbod komen op de verkoop van sociale huurwoningen van woningcorporaties."

Deze stelling leverde een wisselend beeld onder kiezers. Hier zijn uiteindelijk wel méér kiezers voor dan tegen, namelijk 49% om 31%. En 19% van de kiezers heeft geen mening.

  • Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV.
  • Tegen: Volt, D66, Nieuw Sociaal Contract, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB.

Bron: Stemming moties 24 oktober 2023

Bouwen sociale huur


Stelling 1: "Gemeenten met weinig sociale huurwoningen, moeten meer sociale huurwoningen gaan bijbouwen."

Stelling 2: "Van de nieuwbouw moet minimaal 40 procent sociale huur zijn."

Een ruime meerderheid van 80 procent is voor de stelling dat gemeenten met weinig sociale huur meer sociale huurwoningen gaan bijbouwen. Ook stelling 2, een minimale inzet van 40% sociale huur in de nieuwbouw, kan op een meerderheid rekenen. Dit wil 70% van de kiezers. 

Deze stellingen zijn niet letterlijk te achterhalen in stemwijzers, verkiezingsprogramma's of recente stemmingen in de Kamer. In het Woonkieskompas wordt wel gevraagd of de nieuwbouw van koopwoningen ten koste mag gaan van sociale huur. De VVD, Ja21, BVNL, FvD, het CDA en de SGP zijn het hier mee eens. Denk, 50plus, PvdD, Bij1, ChristenUnie, GroenLinks/PvdA en de SP vinden niet dat dit ten koste mag gaan van het bouwen van sociale huurwoningen. De overige partijen geven aan hier neutraal in te staan. 

Woningisolatie


Stelling: "De huren van slecht geïsoleerde woningen moeten omlaag."

Dit wil 86 procent van de kiezers.

  • Voor: PvdA, GroenLinks, BIJ1, SP, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de VVD en de PVV
  • Tegen: D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, JA21, BVNL, FVD en BBB.

Bron: stemming motie 24 oktober 2023.

Bron artikel: 1 november 2023, WoonBond

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.