• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

©Getty Images
Featured

Warmte blijft duur in 2024

ACM stelt maximale warmtetarieven vast

Op 1 december maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale bedragen voor de variabele en vaste kosten voor warmte in 2024 bekend. In de afgelopen drie weken publiceerden de grote warmteleveranciers hun tarieven. Deze mogen niet hoger zijn dan de bedragen die ACM heeft vastgesteld.

leverancier   variabele kosten (per GJ) totale vaste kosten
ACM maximum   €46,69 €795,88
Vattenfall   €46,69 €795,88
Eneco   €44,82 €783,78
SVP   €46,69 €795,88
Ennatuurlijk   €45,73 €771,68
HVC   €44,69 €732,17
Warmtetarieven in 2024

 

Leveranciers blijven dicht bij maximum

Alle grote warmteleveranciers hebben hun prijzen voor komend jaar op of vlak onder het maximumtarief van ACM vastgesteld. In eerdere jaren zaten een aantal leveranciers ruim onder het maximumtarief, vooral voor de vaste kosten.

Het toch al niet lage maximale vastrecht gaat met 13% flink omhoog. Daarmee komen de maximale vastrechtkosten voor stadswarmte op bijna €800 per jaar. Als er ook nog koude wordt geleverd (maximaal vastrecht €281,69) kan het totale vastrecht stijgen tot boven de €1.075.

Variabele tarief bijna gelijk aan prijsplafond

Het variabele tarief per GigaJoule (GJ) warmte in 2024 is bijna gelijk aan het prijsplafond van 2023, dat €47,38 is. Maar het is fors lager dan wat zonder het prijsplafond het maximum zou zijn geweest. Toch blijft dit een stijging van 80% ten opzichte de periode voor de energiecrisis in 2021. Toen was het tarief nog €25,51 per GJ.

Belasting op gas drijft warmtetarief op

Het variabele warmtetarief volgt de gasprijs inclusief energiebelasting. De energiebelasting op gas gaat per 1 januari 2024 met ruim 11 cent omhoog naar ruim 70 cent per kubieke meter aardgas. De overheid verhoogt jaar op jaar de belasting op gas om mensen te stimuleren minder fossiele energie te gebruiken en meer duurzame energie. De Woonbond vindt het niet uit te leggen dat deze belastingverhoging op aardgas huishoudens treft die al op een duurzamer warmtenet zijn aangesloten, én dat deze belastingverhoging extra inkomsten oplevert voor leveranciers van stadswarmte.

Warmtenetten steeds onaantrekkelijker

De Woonbond ziet dat warmtenetten steeds onaantrekkelijker worden door dit prijsbeleid van de overheid en de warmteleveranciers. Voor gebruikers is er nauwelijks nog te besparen op warmte, omdat de energierekening vooral uit vaste kosten bestaat. Voor huishoudens die de energierekening niet of nauwelijks meer kunnen betalen is dit echt problematisch. Het houdt energiearmoede in stand of vergroot zelfs de problemen.

Huurders betalen hoge vaste kosten

Juist voor huurders is een warmtenet geen aantrekkelijk duurzamer alternatief. De hoge vaste kosten komen volledig voor hun rekening. Huurders die een gasketel hebben, betalen niet voor de ketel. Deze vaste kosten zijn voor de verhuurder. Op het moment dat huurders een warmte-aansluiting krijgen, komen alle vaste kosten voor hun rekening. Deze vaste kosten zijn enkele honderden euro’s hoger dan bij een gasaansluiting.

Bron: 21 december 2023, WoonBond 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.