• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Kamermeerderheid voor wet tegen woekerhuren
Eline Vedder (CDA) ondertekent oproep tot steun voor de Wet Betaalbare Huur, bij een actie van Woonbond Jongeren in maart. Jan Reinier van der Vliet
Featured

Kamermeerderheid voor wet tegen woekerhuren

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de Wet Betaalbare huur. Een succes voor de Woonbond, die lang gepleit heeft voor deze regulering in de vrije sector. 

Alleen de BBB, VVD, SGP, Forum en JA21 bleken voor het in stand houden van woekerprijzen in de vrije huursector. Zij stemden tegen de wet. Maar met de ruime steun in de Tweede Kamer lijkt het erop dat er ook een meerderheid in de Eerste Kamer is voor de wet. De partijen die voor stemden hebben ook in de Eerste Kamer een meerderheid.

Hoe werkt de wet?

Het is nu al zo dat woningen een maximale huurprijs hebben tot een bepaalde grens (de liberalisatiegrens). De kwaliteit van een woning -zoals de WOZ-waarde, het energielabel en aantal vierkante meters- leidt tot een puntentotaal. Dat puntentotaal levert een maximale huurprijs op. Maar vanaf 148 punten (ongeveer € 879,-) geldt de huurprijsbescherming niet meer. Die grens gaat omhoog tot 186 punten (ongeveer € 1.123,-). Veel meer woningen krijgen dus een maximaal toegestane huurprijs die beschermt tegen huren die compleet losstaan van de kwaliteit.

Gemeenten kunnen te hoge huur aanpakken

Een andere wijziging is dat de maximale huurprijs bindend wordt. Dat betekent dat gemeenten boetes kunnen geven aan verhuurders die te hoge huurprijzen vragen. In het huidige stelsel is dat niet zo. Daardoor kunnen verhuurders het altijd proberen om toch een te hoge huur te vragen. Met de nieuwe wet staat daar een sanctie op. Meer uitleg hierover en over de invoering van alle onderdelen van de wet heeft de overheid op een rij gezet.

Aanpassingen aan het oorspronkelijke voorstel

Wel besloot de Tweede Kamer de wet nog iets aan te passen. Namelijk door de periode te verlengen dat beleggers een nieuwbouwopslag mogen vragen. Dit betekent 10% extra hoge huur voor nieuwgebouwde middenhuurwoningen. In plaats van tot 2026 mag dat tot 2028. Ook krijgen onzuinige energielabels (E, F en G) nog meer minpunten dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Dit betekent dat de maximale huurprijs bij onzuinige woningen een stuk lager wordt.

Wat vindt de Woonbond?

De Woonbond zet zich al jarenlang in voor het aan banden leggen van de woekerhuren in de vrije sector. De Wet Betaalbare huur is daar een grote en belangrijke stap in. De bond heeft dan ook hard gelobbyd voor het aannemen van de wet. De Woonbond roept de Eerste Kamer op om de wet snel te behandelen. De bedoeling is dat de wet op 1 juli dit jaar ingaat.

Wel heeft de Woonbond ervoor gepleit de WOZ-waarde minder sterk mee te laten wegen in de maximale huurprijs en om zittende huurders ook te laten profiteren van de nieuwe huurprijsbescherming. Verschillende partijen hebben hier voorstellen voor ingediend, maar hier was helaas geen meerderheid voor.

Bron: 26 april 2024, WoonBond

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.