• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Huurverhoging 2014

Per 1 juli 2014 verhoogt Intermaris de huren. Het percentage waarmee de huren worden verhoogd is niet voor elke huurder gelijk. Intermaris past dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

a) Inkomenscategorie tot en met € 34.085, peiljaar 2012:
Het basishuurverhogingpercentage bedraagt 4% totaal (2,5% inflatievolgend en een toegestane opslag van 1,5%).
Of de 1,5% wordt toegepast is afhankelijk van de streefhuur van uw woning. Is b.v. bij een verhoging met 0,9% de streefhuur al bereikt, dan is uw huurverhoging géén 4% maar 3,4% (2,5% = 0,9%). De streefhuur is een percentage van de maximale huur. Bij mutatie wordt veelal de "nieuwe" huur verhoogd naaar de streefhuur. Intermaris kan u inlichten omtrent de streefhuur van uw woning,

b) Inkomenscategorie tot en met € 43.602,=, peiljaar 2012:  Basis huurverhoging (4%) + 0,5%; dus totaal 4,5%.

c) Huishoudens met een totaalinkomen van meer dan € 43.602,= krijgen een verhoging van totaal 6,5% (basisverhoging van 4% + 2,5%)

 

De toegestane informatie bij de belastingdienst, betreft slechts een indeling in de 3 bovengenoemde categorieën; er worden geen specifieke inkomens vermeld over het peiljaar 2012. De mogelijkheid dat de opgave van de belastingdienst afwijkt van de werkelijke inkomsten, is dus zeer wel aanwezig, en met een bezwaarschrift kunt u reageren bij Intermaris. Op de website van Intermaris kunt u alles hierover terugvinden.  Let wel op de datum van i juli; dit is de datum tot waarop u kunt reageren.  Géén informatie mocht worden opgevraagd over huurders van geliberaliseerde woningen.

 

Op onze website vindt u onder het hoofd "overig" en vervolgens "downloads", het advies zoals dat door HV InterWhere is uitgebracht aan Intermaris.
Bij de Woonbond kunt u controleren of de voorgestelde huurverhoging voldoet aan de wettelijke eisen. Ga naar www.woonbond.nl en vervolgens naar: "controleer de huurverhoging"

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.