• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

REGEERAKKOORD 2017 - 2021

Wat is het effect voor de huurders?

"De koopkracht van veel huurders zal door het pakket aan maatregelen achteruit gaan".

Een recordperiode formeren heeft de huurder niet gebracht waarop was gehoopt. Zo is o.a. de verhuurderheffing niet van tafel waardoor de (ver)huurder 2 maanden huur aan de schatkist afdraagt. In plaats daarvan krijgen destaatje minimum basishuur 2017 corporaties voor investering op energiebesparingen een "korting" op deze heffing van € 100 miljoen. Let wel, dat komt neer op € 40,= per sociale huurwoning in Nederland. De Woonbond pleitte voor een afschaffing van de verhuurderheffing en wilde dat bedrag gebruiken om de huren te verlagen. De huurtoeslag blijft ook niet ongemoeid; de basishuur (die huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen) gaat jaarlijks stijgen. Een Rijksbezuiniging van €138 miljoen.

Het nieuwe kabinet ziet geen noodzaak de wachttijden voor sociale huurwoningen aan te pakken maar geeft deze verantwoording aan de gemeenten. De gemeenten mogen wel gaan voor meer vrije sector huur ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Beschikbaarheid komt hiermee wel onder druk te staan.

Voor de energietransitie maakt dit kabinet wel veel geld vrij; per jaar bijna € 4 miljard. Overgaan op duurzame warmte. Nieuwbouw in principe niet meer aangesloten op aardgas en binnen vier jaar 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Op korte termijn komt er geld voor isolatie, op een langere termijn zijn warmtepompen en zonneboilers aan de orde waarvoor een subsidieregeling komt.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.