• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Oh, Oh, Oh; Rutte III houdt de crisisjaren in stand

Voor huurders géén opleving van de economie met de daaruit voortvloeiende financiële voordelen.

Wel nee!! Deze voordelen gaan naar de multinationals want ons belastingparadijs moet zo nodig buitenlandse bedrijven lokken. De huurders in Nederland, de zwakste schakel, betalen het verschil.
Tijdens de crisisjaren werd de (ver)huurderheffing geïntroduceerd. De huurders dragen twee maanden huur af, direct aan de schatkist.

De crisis is voorbij; de heffing blijft!!

Zeer overbodig!!

Zandzakken storten als de dijk al is gerepareerd!!

Het 4-partijen kabinet gaat de woningnood te lijf, maar is tevens veroorzaker van huurverhogingen en o.a. een verlaging van de huurtoeslag, hoewel deze juist vorig jaar iets was opgetrokken.
Nog even afwachten wat de nieuwe "volkshuisvestingleider" in petto heeft. Wellicht worden de huurdersorganisaties nog om advies gevraagd zoals nu al wet is bij de prestatieafspraken tussen huurders, corporaties en gemeente.
Politiek blijft je bezig houden, dus wordt beslist "vervolgd".

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.