• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Woonwensen

WOONSITUATIE EN WOONWENSEN VAN OUDEREN

Dat er in en voor de toekomst een andere woningbehoefte is, blijkt nu al omdat het aantal "singles" in Nederland nu en in de komende decennia stijgt. Deze alleenstaanden, zowel oudere als jongere, hebben andere woonwensen dan onze ouders en grootouders. De overheersende vraag naar eengezinswoningen brokkelt snel af. Planners kijken meestal naar de komende 20 jaar en maken daarop weer plannen voor een latere periode.

De verwachting is dat er in 2040 zo'n 3,6 miljoen alleenstaanden zijn; het grootste deel hiervan zijn 65-plussers. Tot 2040 komen er 900.000 huishoudens bij waarvan 600.000 alleenwonenden. Allemaal interessante gegevens waardoor we begrijpen dat er andere type woningen nodig zijn. De huidige eengezinswoningen zijn straks moeilijk te verkopen en zullen daarom minder worden bijgebouwd.
We geven hierbij even enkele voorbeelden hoe ouderen(willen) wonen. Zeker van belang om te weten of er verhuiswensen zijn waardoor de "verhuistrein" op gang kan worden gebracht.

 woonwensen1

Vervolgens zien we de verhuiswensen:

woonwensen2

de volgende tabel geeft aan waarom men wil verhuizen:

woonwensen3

Zo kunnen we nog wel een aantal grafieken doorgaan. We kunnen alleen iedereen adviseren die met vragen rondloopt over al of niet verhuizen, de woning aanpassen naar de huidige behoeften van het individu etc.: Neem eens contact op met de senioren woonadviseur. Zie daarvoor het artikel Senioren woonadviseur op onze website.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.