• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Energiebelasting II

Natuurlijk schrikken huurders van dit "blauwe envelop woord". In ons vorig artikel hebben wij hier al over geschreven maar nu gaan we iets dieper op de zaak in.

Huurders, in echt slecht geïsoleerde woningen en waarvan de verhuurder weinig tot geen duurzaamheidactiviteiten heeft uitgevoerd, ja, die zijn minder gelukkig met de energiebelasting. Volgens de Woonbond betreft het hier toch nog zo'n kleine miljoen huurwoningen. "Heffing op
energieverbruik", maar geen mogelijkheid om minder te verstoken vanwege de slechte isolatie; dus hoge woonlasten!!. Maar wanneer de verhuurder volop bezig is zijn bezit naar een energiezuinig label (A of B) te transformeren, dan is die huurder beter af dan zijn collega huurder in een woning met label E of G.

Deze huurder doet z'n best om minder energie te verbruiken maar de WONING gebruikt te veel energie, buiten de schuld van de bewoner.
Best een lastig pakket; zeker is dat Intermaris zich zeer veel inspanningen getroost, maar HV InterWhere overlegt intensief met de corporatie om verder te gaan dan wat nu als "heel goed" wordt beoordeeld. Kritisch gezien is het huidige label A (is gelijk aan een besparing van 30%) over 5 jaar het nieuwe label G. Blijkt dus heel simpel dat corporaties moeten verduurzamen met de mogelijkheid om deze woning binnen enkele jaren te brengen op het niveau van energieneutraal. Wat moet hier dan voor gebeuren? Vooruitzien en de stip aan de horizon zetten bij het jaar 2050.
Om onze website voor iedereen spannend en interessant te houden, wachten nog even met het schrijven over de verdere inzichten van HV InterWhere.

Wel iets nieuws:
Op onze website kunt u elke dag zien hoeveel energie is opgewekt door wind, zon en biogas, d.m.v. een link naar "energieopbrengst".  Zeer interessant voor de mensen onder ons die iets meer willen weten over de opwekking van energie in het algemeen. Korte verklaring van biogas: biogas is het groene alternatief voor aardgas (een fossiele brandstof) en voor de productie hiervan wordt biomassa gebruikt dat veelal bestaat uit mest, GFT afval en rioolslib.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.