• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Foto: SP

Kamer wil winstbelasting corporaties stoppen

De Tweede Kamer heeft zich dinsdag uitgesproken tegen de winstbelasting voor woningcorporaties. De hoge belastingdruk voor corporaties staat de aanpak van de wooncrisis in de weg.

Met het aannemen van de motie van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, sprak de Kamer zich uit tegen de winstbelasting voor woningcorporaties. 

Een Kamermeerderheid steunde de motie van de SP(externe link), die de partij indiende samen met ChristenUnie en GroenLinks. Jaarlijks dragen woningcorporaties ongeveer € 1,5 miljard winstbelasting af, terwijl woningcorporaties helemaal geen winst uitkeren. Het geld is afkomstig van sociale huurders en wordt niet meer aan volkshuisvesting besteed.

Huuropbrengsten hard nodig voor nieuwbouw en renovatie

Alle inkomsten van corporaties bestaan uit de huren die huurders samen opbrengen. Door de winstbelasting kan een deel van deze huuropbrengsten niet gebruikt worden voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie van huurwoningen.

Belangrijk besluit

“Juist in deze wooncrisis moeten woningcorporaties alle zeilen bijzetten om sociale huurwoningen te bouwen en de huurprijzen laag te houden. Daarom heeft de Kamer een uitstekend en belangrijk besluit genomen. Maar nu is het zaak dat het zo snel mogelijk praktijk wordt. Dan kunnen jongeren uit huis voordat ze oud zijn en wordt een bouwcrisis voorkomen”, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.

Succes na lange weg

De Woonbond heeft hier al lang voor gepleit.

 Bron: 26 september 2023, WoonBond 

 
In de troonrede op Prinsjesdag kondigde koning Willem-Alexander de verhoging van de huurtoeslag in 2024 aan. Martijn Beekman / Ministerie van Financiën

Miljoenennota: verhoging huurtoeslag enige lichtpuntje

Het kabinet had met meer plannen moeten komen dan alleen het verhogen van de huurtoeslag. Om de wooncrisis aan te pakken is meer nodig, zegt de Woonbond in reactie op de miljoenennota.

In de plannen die het kabinet dinsdag presenteerde gaat de huurtoeslag in 2024 gemiddeld met 34 euro per maand omhoog. “Dat is nodig en goed nieuws,” zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. “Maar het is teleurstellend en zorgelijk dat dit het enige lichtpunt voor huurders en woningzoekenden is waar het kabinet mee komt”.

Oorzaken wooncrisis aanpakken

Ondanks dat er verkiezingen aankomen en het kabinet vertrekkend is, had het met meer plannen moeten komen, stelt de Woonbond. “De wooncrisis is een aanslag op de bestaanszekerheid van mensen. De oorzaak kan aangepakt worden door met woningcorporaties aanvullende prestatieafspraken te maken die leiden tot lagere huren, nieuwe betaalbare woningen en het versnellen van de verduurzaming,” aldus Winkels.

Belasting voor woningcorporaties verlagen

Week van Duurzaamheid in Purmerend 8 t/m 14 oktober

Ook dit jaar wordt de Week van Duurzaamheid georganiseerd in Purmerend. Dit jaar zal het voor iedereen weer zeer informatief zijn, voor jong en oud. 

Voor de kinderen is veel te doen en te leren wat duurzaamheid is, waarom hier zoveel aandacht voor is, hoe zij ook een steentje bij kunnen dragen. Zogezegd jong geleerd is oud gedaan. Hieronder vindt u de brochure met alle informatie. Ook kunt u kijken op de website.

Installatie van zonnepanelen © GettyImages
Installatie van zonnepanelen © GettyImages

Check voorstel zonnepanelen

Je verhuurder heeft je een voorstel gedaan voor zonnepanelen op het dak van je huurwoning. Het is verstandig om kritisch naar het voorstel te kijken.

Of het voor jou een goed voorstel is, hangt niet alleen af van het voorstel maar ook van jouw persoonlijke situatie. Twijfel je aan het voorstel of ben je niet in staat om het zelf te beoordelen, dan kun je de Woonbond inschakelen.

Wat houdt de check in?

De Woonbond bekijkt het voorstel van de verhuurder en rekent het door voor jouw situatie, nu en in de toekomst. Zij kijken naar:

  • Wat levert het je op: verlaging van je energierekening, nu, tijdens en na afbouw van de salderingsregeling
  • Wat kost het: verhoging van de huur of de servicekosten
  • Welke afspraken staan in het voorstel: afspraken over monitoring van het rendement, onderhoud, eventuele verlaging van de vergoeding via de servicekosten na afbouw van de salderingsregeling

Daarna ontvang je van de Woonbond een advies per e-mail. Daarin geven ze aan of het voorstel voor jouw situatie voordelig is of niet, en welke aanpassingen van het voorstel eventueel nodig zijn.

CC BY 4.0 Jeroen van der Meyde/Tweede Kamer

Pauzestand Tweede Kamer belemmert aanpak wooncrisis

De Woonbond roept de Tweede Kamer op om onder meer de Wet Betaalbare huur snel te behandelen en niet uit te stellen. Door de val van het kabinet dreigt de aanpak van de wooncrisis te verzanden.

'Dat het kabinet nu de stekker eruit trekt, mag niet wéér tot stilstand leiden in het aanpakken van de wooncrisis,' aldus Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.  

'Huurders en woningzoekenden kunnen niet wachten op verkiezingen en een lang formatieproces,' schrijft Woonbonddirecteur Zeno Winkels in een brief aan de Kamerleden. 'Dat het kabinet nu de stekker eruit trekt, mag niet wéér tot stilstand leiden in het aanpakken van de wooncrisis.'

Kiezers hebben zich al uitgesproken over regulering

In september besluit de Tweede Kamer welke wetsvoorstellen uitgesteld worden tot er een nieuw kabinet zit. Dit heeft als doel om te voorkomen dat kiezers zich niet hebben kunnen uitspreken over nieuw beleid. Winkels: "Maar bij onder meer de Wet Betaalbare huur is dit niet het geval. Deze is juist het gevolg van de Kamerverkiezingen in 2021, waar diverse partijen in hun verkiezingsprogramma’s pleitten voor nadere regulering van de vrije sector."

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.