• 1
 • 2
 • 3

Artikelen

Kamermeerderheid tegen tijdelijke verhuur binnen bereik

Gisteravond behandelde de Tweede Kamer de initiatiefwet 'Vaste huurcontracten' van PvdA en de ChristenUnie, waarmee generieke tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor huurwoningen weer worden verboden.Zwolse studenten Frédérique Hoogland, Margot Rijsman en Justin Smit overhandigen brandbrief aan D66-Kamerlid Faissal Boulakjar. Foto: Laura Siliquini

Tijdens de behandeling bleek een groot deel van de oppositie, én coalitiepartij D66, de wet te steunen. Het CDA is nog niet zeker van de steun, en wil in ieder geval de garantie dat tijdelijke contracten voor bepaalde doelgroepen ingezet kunnen blijven worden. Dat wordt overigens ook niet verboden met de initiatiefwet tegen de reguliere tijdelijke contracten. Al zijn er ook partijen die dat juist wel willen, omdat ook bij deze contracten onzekere woonsituaties ontstaan.

Kanttekeningen diverse partijen oplosbaar

Veel van de kanttekeningen van partijen zijn wel weg te nemen. De PVV vroeg zich af of een woning die in de verkoop gaat nog wel tijdelijk verhuurd kan worden. Het CDA had het over het belang van wisselwoningen (wanneer een huurder tijdelijk de woning uit moet, bijvoorbeeld voor ingrijpende renovatie). Maar ook zonder de generieke tijdelijke contracten is het nog steeds mogelijk om onder de leegstandwet woningen te verhuren die verkocht gaan worden, of die op de nominatie staan voor sloop of ingrijpende renovatie. Inzetten van wisselwoningen gebeurt doorgaans met behoud van het vaste contract, of via een huurcontract 'naar zijn aard van korte duur'. Hier worden de generieke contracten dus niet voor ingezet.  

Kamers en doelgroepcontracten

Wel wordt het interessant om te zien of de Kamer nog bereid is om meer te doen voor woonzekerheid, door bijvoorbeeld de tijdelijke contracten voor kamers, en de diverse doelgroepcontracten aan te pakken. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft hier amendementen voor ingediend. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar wil ook kijken hoe jonge kamerhuurders beter kunnen worden beschermd en beloofde goed te kijken of zijn partij de amendementen kan steunen. Anderzijds pleitte het CDA juist weer voor behoud van doelgroepcontracten. Brede steun voor het ook aanpakken van de vijfjaarcontracten voor kamers lijkt hiermee wel in zicht. 

Hoe nu verder?

Nieuwe wet moet CO-vergiftiging beperken

Reparatiewerkzaamheden aan een cv-installatie  Getty Images

Als een cv-ketel, geiser, gashaard of- kachel niet goed is geïnstalleerd of onderhouden, kan er koolmonoxide vrijkomen. Per 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven de installatie en het onderhoud doen.

Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot twintig doden en ten minste tweehonderd ziekenhuisopnames.

Oorzaak vergiftiging

Veelal komt koolmonoxide een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden gasverbrandingsinstallatie. Dit bleek uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Op aanbeveling van deze raad is daarom nieuwe wetgeving gemaakt.  

Wet die huurverlaging regelt in werking

Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werkinghuurverlaging

Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen per 1 juli 2023 recht op huurverlaging.

Meestal stelt verhuurder de huurverlaging voor

De meeste huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen hier vóór 1 juni 2023 bericht over. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023 en komt in de plaats van de huurverhoging die per 1 juli gebruikelijk is. Om huurders die recht hebben op de huurverlaging op te sporen vragen verhuurders om inkomensindicaties bij de Belastingdienst.

Soms is zelf aanvragen van huurverlaging nodig

Sommige huishoudens met een laag inkomen moeten de huurverlaging wél zelf aanvragen. Omdat de woningcorporatie niet weet dat het huishouden een laag inkomen heeft. Het gaat dan om:

 • Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar later wel
 • Huurders van woonwagens

Bewonerscommissies / Flatteams

Hier vindt u informatie die u kunt gebruiken voor uw bewonerscommissie of flatteam.

Relevante bestanden zoals formulieren vindt u als downloads bij Bewonerscommissies.

 

De TOOLBOX geeft gereedschappen en handvatten voor bepaalde situaties en evenementen: De beschikbare documenten zijn herkenbaar als link en deze kunt u openen om op te slaan of af te drukken.

 1. NIEUWJAARSRECEPTIE
 2. PASEN
 3. KONINGSDAG
 4. BEVRIJDINGSDAG
 5. PINKSTEREN
 6. BURENDAG
 7. HALLOWEEN
 8. SINTERKLAAS
 9. KERSTMIS
 10. BBQ
 11. KOFFIEOCHTEND
 12. PRESENTJE NIEUWE BEWONER
 13. BOS BLOEMEN IVM ZIEKENHUIS ETC.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.