• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

VN-Rapporteur Balakrishnan Rajagopal bezocht in december 2023 de Tweebosbuurt in Rotterdam. ©Joke Schot

Zo kan Nederland het recht op huisvesting waarmaken

VN-rapporteur doet 65 concrete aanbevelingen waarmee Nederland het recht op adequate huisvesting beter kan beschermen en realiseren.

Het rapport gaat dieper in op de voorlopige conclusies die Rajagopal deed na afloop van zijn tiendaagse werkbezoek aan Nederland in december vorig jaar. Bij zijn analyse van de wooncrisis in Nederland voegt hij nu 65 aanbevelingen om het mensenrecht op adequate huisvesting beter te kunnen beschermen en realiseren.

‘De aanbevelingen van de VN-rapporteur zijn een zeer grondige en volledige lijst van wat de Nederlandse overheid moet doen om het recht op wonen daadwerkelijk te verwezenlijken’, reageert mensenrechtenjurist Jan de Vries op LinkedIn. Met zijn rapport biedt de VN-rapporteur niet alleen de overheid maar ook maatschappelijke spelers en marktpartijen handvatten om te werken aan beter woonbeleid.

Huisvesting als beleidsdoel is te mager

Volgens Rajagopal, in het dagelijks leven Hoogleraar recht en ontwikkeling in de VS, wordt huisvesting in Nederland momenteel vooral benaderd als een beleidsdoel, in plaats van als een beschermd mensenrecht. En daar gaat het volgens hem fout, zo legt hij uit in een interview in het Woonbondtijdschrift Huurpeil.

Afdwingbaar recht

Het volstaat niet om te zeggen dat ‘bevordering van voldoende woongelegenheid [een] voorwerp van zorg der overheid [is]’, zoals artikel 22.2 van de Grondwet luidt. ‘Het recht op huisvesting als individueel en afdwingbaar recht wordt hierin niet erkend’, beaamt het College voor de rechten van de mens in een reactie.

De tekst die de VN-Rapporteur voorstelt voor in de Nederlandse Grondwet, 5 maart 2024:

Het is de plicht van de staat om het recht op adequate huisvesting voor iedereen te respecteren, te beschermen en te vervullen. Niemand mag uit zijn huis worden gezet of zijn huis gesloopt zien worden, zonder dat er gezorgd is voor adequate alternatieve huisvesting en alleen na een rechterlijke uitspraak. 

Reactie Nederland

Paul Bekkers, de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de VN, noemde in zijn reactie deze week het voorstel om de Grondwet te wijzigen ‘erg ingrijpend’. Verder kondigde hij aan dat Nederland het rapport en de aanbevelingen ter harte zal nemen. Minister voor volkshuisvesting De Jonge heeft aangegeven ‘in de loop van mei’ naar de Tweede Kamer te komen met een reactie op het rapport. Daarin neemt hij ook zijn antwoorden mee op kamervragen die Merlien Welzijn (NSC) al had gesteld na de slotverklaring van de rapporteur in december.

©Getty images

Check of je recht hebt op huurverlaging

Huur je van een woningcorporatie, kreeg je in 2023 géén huurverlaging en heb je een laag inkomen? Check of je dit jaar huurverlaging kunt krijgen.

In 2023 was er een eenmalige regeling, speciaal voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. Bij tienduizenden huurders ging de huur omlaag naar 575 euro per maand. 

 Aanvragen kan nog in 2024

De overheid wilde de regeling eigenlijk laten ingaan in 2024, maar op aandringen van Aedes en de Woonbond werd dit vervroegd naar 2023. Met de afspraak dat het heel 2024 nog mogelijk zou blijven om huurverlaging aan te vragen.

Minstens zes maanden laag inkomen

Huurders die in 2023 geen huurverlaging kregen kunnen dit kalenderjaar alsnog een aanvraag doen. Belangrijk bij een aanvraag: je moet kunnen aantonen dat het inkomen van de afgelopen 6 maanden onder de inkomensgrens ligt. Bijvoorbeeld als je inkomen daalde door:

  • Scheiding of overlijden van partner
  • Pensionering
  • Ontslag of minder werk
  • Uit huis gaan van een kind met een eigen inkomen


Wanneer recht op huurverlaging

©Getty Images

Huurdersorganisaties boos op starre corporaties

De Haagse woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Hof Wonen lappen de overlegwet aan hun laars. Zonder in overleg te gaan over de huurverhoging gaan zij voor de maximale huursomstijging van 5,3%.

Dit speelt niet alleen in Den Haag, ook in de rest van het land ontvangt de Woonbond dergelijke signalen. Dat huurdersorganisaties boos zijn op deze starre houding van corporaties is een logisch gevolg.

Corporatiekoepel zet in op maximale huurstijging

Corporatiekoepel Aedes stuurde een brief aan de leden om de maximale huursomstijging van 5,3% te realiseren, met het oog op de nodige nieuwbouw en de stijgende kosten hiervoor. De Woonbond is hier verbolgen over. Corporaties stappen hiermee over het- wettelijk vereiste- overleg met hun huurders heen.

Minder kan wel degelijk

Corporaties wijzen erop dat dit maximum volgt uit de Nationale Prestatie Afspraken (NPA) met de Woonbond en het Rijk. Daar is afgesproken dat de huren niet hoger mogen stijgen dan de gemiddelde CAO-loonstijging minus 0,5%. Maar dat er een maximum is afgesproken, wil niet zeggen dat corporaties dat maximum ook (overal) moeten vragen. En het ontslaat corporaties niet van de plicht om goed overleg te hebben met hun huurders.

Huurstijging lager dan loonstijging is alsnog fors

©Getty Images

Grote steun voor wet tegen woekerhuren

Vakbonden en wethouders van grote steden spraken deze week hun steun uit voor het aanpakken van woekerprijzen in de vrije sector.

Met de ‘Wet betaalbare huur’ wil volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge wat doen aan een deel van de vrije markt met veel te hoge huurprijzen ten opzichte van de kwaliteit. Hij wil de bescherming van het woningwaarderingsstelsel toepassen op meer woningen. Daarmee krijgen meer huurwoningen op grond van zaken als de oppervlakte van de woning, het energielabel en de WOZ-waarde een maximaal toegestane huurprijs.

Steden willen te hoge huur kunnen aanpakken

De wethouders van grote steden pleiten voor het aannemen van de wet. “Door gebrek aan huurprijsregulering komen we grote uitbuitingsgevallen tegen”, zegt de gemeente Den Haag tegen de NOS. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voor de Wet betaalbare huur.

Steun politieagenten en leraren

In een opiniestuk spreken ook de Algemene Onderwijsbond, de Nederlandse Politiebond, de Algemene Centrale Overheidspersoneel en de FNV  zich uit voor het invoeren van de Wet betaalbare huur. Om te zorgen dat mensen met een cruciaal beroep weer betaalbaar kunnen wonen in de buurt van hun werk.

Beleggers die zorgen voor bouw gebaat bij duidelijkheid

Waar institutionele beleggers en woningbouwers eerder al aangaven dat ze willen dat de wet snel behandeld wordt zodat er duidelijkheid komt, klagen de zogenaamde ‘buy-to-let’-beleggers (die bestaande woningen opkopen voor de verhuur) steen en been. Ze voegen geen woningen toe, maar hebben een groot financieel belang.

Zonder invoering van de wet kunnen zij hoge huurprijzen blijven vragen voor kwalitatief slechte woningen. Vaak zijn het kleinere appartementen met een minder goed energielabel, maar wel een hoge huur.

Nieuwbouw al te makkelijk in duur segment

© Getty Images

Binnenkort bericht over WOZ-waarde van je woning

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van hun gemeente. Huur je een sociale huurwoning? Dan is de WOZ-waarde belangrijk.

De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van je woning hangt mede af van de WOZ-waarde. In de eerste maanden van 2024 hoor je bericht te krijgen van de gemeente over de WOZ-waarde van je woning op peildatum 1 januari 2023. Je kunt bezwaar maken als je meent dat de vastgestelde waarde niet klopt. Daar heb je zes weken de tijd voor.

Waar staat de nieuwe WOZ-waarde?

De gemeente stuurt ieder jaar bericht over gemeentelijke heffingen die je moet betalen, zoals afvalstoffenheffing en -niet in alle gemeenten- rioolheffing. In dat bericht staat ook wat de WOZ-waarde van je woning is.  Krijg je geen papieren post van je gemeente? Let dan op de Berichtenbox van MijnOverheid. Als je in MijnOverheid hebt gekozen voor digitale post van je gemeente krijg je de aanslag niet meer op papier.

Sociale huur? WOZ-waarde heeft invloed

Als je een sociale huurwoning hebt is de WOZ-waarde belangrijk. De WOZ-waarde bepaalt niet rechtstreeks hoe hoog je huurprijs is, maar heeft er indirect wel invloed op. Alle sociale huurwoningen hebben een ‘maximaal toegestane huurprijs’. Hoe hoog die maximale prijs is wordt voor een deel bepaald door de WOZ-waarde.

Wellicht recht op huurverlaging

Betaal jij op dit moment een huur die dicht in de buurt komt van de maximale huurprijs? Dan kan een lagere WOZ-waarde ervoor zorgen dat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ lager wordt dan de huur die je nu betaalt.  En als dat aan de orde is moet je verhuurder de huur verlagen. Als je verhuurder dit weigert kun je naar de Huurcommissie om de huurverlaging af te dwingen. 

Hoe bezwaar maken?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.