• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Algemene ledenvergadering 2019

Maandag 25 maart werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in zalencentrum Concordia in Purmerend (Koemarkt). In deze vergadering werd een kleine aanpassing in de statuten voorgesteld waardoor de mogelijkheid wordt geboden een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) te vormen. De AB-leden zullen minder belast worden dan de DB-leden en kunnen ook gevraagd worden voor kortlopende projecten.
Stukken met financiële gegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en worden daarom niet op de openbare website geplaatst.

Hier vindt u informatie die betrekking heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 maart 2019.

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

- Uitnodiging en agenda
- Verslag ALV 2018
- Jaarverslag 2018
- Jaarwerkplan 2019
- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Samenstellingsverklaring 2019
- Statutenwijziging van art. 10; geldt ook voor HR artikel 6

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.