• 1
  • 2
  • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Algemene Ledenvergadering

Omdat InterWhere een huurdersvereniging is, bestaat er ook de verplichting tot het jaarlijks organiseren van een Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor deze vergadering moeten alle leden (per 1-7- 2017 zijn dat er 5.075) een persoonlijke uitnodiging krijgen, hetzij schriftelijk hetzij per email.

Tijdens deze ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Tevens worden er vaste documenten overlegd waarop de leden kunnen reageren. Deze documenten zijn:

  • het verslag van de vorige ALV
  • het jaarverslag
  • het jaarwerkplan
  • het financiële overzicht

De eerste drie documenten zijn ruimschoots voorafgaand aan de ALV op onze website te vinden, zodat de leden tijdens de vergadering niet alles nog moeten lezen. Op de avond van de ALV liggen deze documenten ook nog op de tafeltjes in de zaal.

De ALV bestaat doorgaans uit twee gedeelten:

  • voor de pauze: verantwoording bestuur, bespreekpunten, vragen
  • na de pauze: presentatie van een gastspreker over een actueel onderwerp in het belang van de huurders
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.