• 1
 • 2
 • 3


Welkom op de website van Huurdersvereniging InterWhere. 

InterWhere is een onafhankelijke huurdersvereniging. Zij heeft als doel de belangen te behartigen van alle bewoners die een woning huren van Stichting Intermaris in de regio Purmerend/Waterland. InterWhere is een actieve huurdersvereniging, die gericht is op het adviseren van haar leden. 
InterWhere heeft ook een actieve rol ten opzichte van woningcorporatie Intermaris, zowel in gesprekken met de directie als met het managersteam van Purmerend/Waterland. 
Het loont dus om lid te zijn van InterWhere. Met uw steun kunnen wij meer. Word ook lid!

Algemene Ledenvergadering 2020

UPDATE: Onze Nieuwsbrief was net gedrukt toen we een bericht ontvingen van Slot Purmersteijn dat zij genoodzaakt zijn hun zaak per 1 september 2020 te sluiten. Het coronavirus is hiervan ook de directe oorzaak.

Omdat InterWhere de Algemene Ledenvergadering (ALV) al twee keer heeft moeten verzetten (hiermee het advies van de RIVM volgend) en nu ook nog op zoek zou moeten naar een nieuwe locatie waar voldoende bezoekers, ondanks de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand, kunnen worden ontvangen, heeft het bestuur na ampel overleg besloten de ALV van 2020 niet fysiek maar schriftelijk te houden. Deze beslissing is mede genomen omdat we een digitale vergadering ook geen optie vonden en de corona perikelen nog wel even zullen aanblijven. InterWhere wil zeker geen medeveroorzaker zijn van verspreiding van het coronavirus.

Wat doen we wel?

 • Op de website onder downloads staan alle documenten die we zouden gebruiken tijdens de ALV. Als u niet in bezit bent van Internet, of niet zelf kunt uitprinten, en toch deze documenten wilt ontvangen, bel ons op maandag of donderdag (0299 77 00 14) dan sturen wij u een complete map toe.
 • Wij nodigen graag iedereen die vragen over of aan InterWhere heeft, uit op ons kantoor. Natuurlijk na afspraak omdat we op ons kantoor ook de coronaregels in acht nemen. Bestuursleden zijn op maandag en donderdag aanwezig.
 • Een derde mogelijkheid is om ons per mail of brief uw vragen waarop u graag een antwoord zou willen hebben, toe te sturen.
 • Om het geheel voor onze leden zo transparant mogelijk te laten verlopen maken wij van alle binnenkomende vragen en gesprekken op ons kantoor (tot en met 30 september), een verslag tevens aangevuld met antwoorden en reacties van het bestuur hierop.
 • Eind oktober ontvangen alle leden dit verslag per post.
  Het bestuur van InterWhere verwacht dat u deze, zeer ongebruikelijke, oplossing kunt billijken omdat “nood-breekt-wet”.

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

- Uitnodiging en agenda
- Verslag ALV 2019
- Jaarverslag 2019
- Jaarwerkplan 2020
- Statuten
- Samenstellingsverklaring 2020

 

Algemene ledenvergadering 2019

Maandag 25 maart werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in zalencentrum Concordia in Purmerend (Koemarkt). In deze vergadering werd een kleine aanpassing in de statuten voorgesteld waardoor de mogelijkheid wordt geboden een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) te vormen. De AB-leden zullen minder belast worden dan de DB-leden en kunnen ook gevraagd worden voor kortlopende projecten.
Stukken met financiële gegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en worden daarom niet op de openbare website geplaatst.

Hier vindt u informatie die betrekking heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 maart 2019.

NB: de documenten die beschikbaar zijn, kunnen worden aangeklikt.

- Uitnodiging en agenda
- Verslag ALV 2018
- Jaarverslag 2018
- Jaarwerkplan 2019
- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Samenstellingsverklaring 2019
- Statutenwijziging van art. 10; geldt ook voor HR artikel 6

Algemene Ledenvergadering

Omdat InterWhere een huurdersvereniging is, bestaat er ook de verplichting tot het jaarlijks organiseren van een Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor deze vergadering moeten alle leden (per 1-7- 2017 zijn dat er 5.075) een persoonlijke uitnodiging krijgen, hetzij schriftelijk hetzij per email.

Tijdens deze ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Tevens worden er vaste documenten overlegd waarop de leden kunnen reageren. Deze documenten zijn:

 • het verslag van de vorige ALV
 • het jaarverslag
 • het jaarwerkplan
 • het financiële overzicht

De eerste drie documenten zijn ruimschoots voorafgaand aan de ALV op onze website te vinden, zodat de leden tijdens de vergadering niet alles nog moeten lezen. Op de avond van de ALV liggen deze documenten ook nog op de tafeltjes in de zaal.

De ALV bestaat doorgaans uit twee gedeelten:

 • voor de pauze: verantwoording bestuur, bespreekpunten, vragen
 • na de pauze: presentatie van een gastspreker over een actueel onderwerp in het belang van de huurders
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.